Det sikreste nettbrettet

Det sikreste nettbrettet

Watchcom har utropt iPad 2 til vinneren av sin sikkerhetsanalyse av nettbrett.

Den norske sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group følger opp sin tidligere analyse av mobilsikkerhet, med denne nye rapporten om sikkerhet i nettbrett. Analysen tar for seg tre nettbrett med forskjellige operativsystemer, iPad 2 med iOS 4.3.5, Blackberry Playbook med Blackberry Tablet OS 1.0.7 og Acer Icona Tab A500 med Android 3.0.1.

Analysen baserer seg på norske brukere, som er unike i å blande jobb og privatliv i sin bruk av nettbrett. Det blir også påpekt at et nettbrett normalt blir behandlet som noe mindre personlig enn mobiltelefonen.

Det er viktig at man titter på forutsetningen for rapporten når man skal vurdere sikkerheten til de enkelte enhetene. Mange av resultatene er sammenfallende med mobiltelefonanalysen som ble gjort tidligere, noe som er naturlig siden operativsystemene er i stor grad de samme. En av overraskelsene er at Blackberry ikke gjør det like bra på nettbrett som på mobil.

Merk at en av forutsetningene er at enhetene ikke er modifisert i form av «jailbreak/rooting», dette endrer sikkerheten i stor grad. Slike inngrep vil være tilnærmet umulig å verifisere uten at man tar i bruk et administrasjonsverktøy for mobiler.

Administrasjon av enhetene ble nevnt, men under testing ble ingen egnete verktøy tatt i bruk.

Rangeringen ble som følger:

  1. iPad 2 med iOS 4.3.5
  2. Blackberry Playbook med Blackberry Tablet OS 1.0.7
  3. Acer Icona Tab A500 med Android 3.0.1

Rapporten vil bli gjort tilgjengelig på Watchcom sin webside .