Sintefs prestisjelab forsinket

Sintefs nye laboratorium for mikro- og nanoknologi i Oslo blir forsinket med minst tre måneder. Byggherren vurderer å kreve erstatning fra hovedentreprenørene.
Det 5.000 kvadratmeter store nye bygget i Gaustadbekkdalen skal romme to laboratorier for nano- og mikroteknologi. Prosjektet koster oppunder en kvart milliard kroner som Sintef og Norges Forskningsråd betaler.

Bygget skulle vært overlevert i desember. Ny overlevering er ytterligere utsatt med minst en måned. -- Vi taper penger fordi våre kunder får tilgang til laboratoriene senere enn avtalt, sier prosjektdirektør Anders Hanneborg i Sintef.

Ferdig eller ikke-ferdig

Hovedentreprenører er Trondheims-bedriften Reinertsen Anlegg og tyske MW Zander. Partene har tydeligvis forskjellige oppfatninger om hva som menes med et ferdig bygg.

-- Vi mener bygget er levert, sier

daglig leder Erling Nymark ved Anleggs Oslo-kontor. Han vil ikke si hva uenigheten dreier seg om, eller om partene diskuterer erstatning. Hanneborg sier partene er i forhandlinger om nye betingelser, men heller ikke han ønsker å redegjøre for konflikten.

-- Det ville bare forpurre de samtaler vi fører, sier Hanneborg som ikke ønsker å utdype om erstatning er et forhandlingstema.

Forsvare plassen

Det nye bygget er prosjektert til 140 millioner kroner. I tillegg skal et Sintef-laboratorim på 900 kvadratmeter og ett i regi av Universitetet i Oslo på 600 kvadratmeter utrustes for 90 millioner kroner. De skulle vært ferdig i desember i år, men blir forsinket med minst tre måneder på grunn av byggeproblemene.

I en internasjonal rapport er norske mikroteknologiske miljøer rangert som nummer tre i Europa. Hanneborg i Sintef sier de nye laboratoriene skal bidra til å styrke den norske posisjonen.