SUKSESS: Pilottesten av to selvkjørende busser på Fornebu i sommer fikk mange passasjerer og gode resultater på kundeundersøkelsen. (Foto: Obos)

SUKSESS: Pilottesten av to selvkjørende busser på Fornebu i sommer fikk mange passasjerer og gode resultater på kundeundersøkelsen. (Foto: Obos)

10.000 med selvkjørende buss

I sommer ble selvkjørende busser testet på Fornebu utenfor Oslo. 10.000 passasjerer ble fasiten, og 80 prosent av dem oppgav nysgjerrighet som grunnen til å prøve tilbudet.

I sommer ble to autonome busser satt i trafikk mellom Fornebu S og parkeringsplassen ved Storøyodden badeplass. Tanken var å rette tilbudet mot badegjester, som en forlengelse av det ordinære transporttilbudet i området.

Takket være den varme sommeren og bred forhåndsomtale var det mange som tok turen dit, og nå opplyser Ruter i en pressemelding at det totalt ble gjennomført 10.000 reiser med bussene i juni, juli og august 2018.

Nysgjerrighet

Pilottesten ble gjennomført i samarbeid mellom Obos, Acando, Nobina, Bærum kommune, SmartCity Bærum og Ruter. Motivet var å lære mer om hvordan denne teknologien fungerer i praksis.

– Vi tok initiativ til prosjektet for å lære hvordan selvkjørende busser mottas i nabolag og lokalmiljøer. Piloten har gitt oss nyttig kunnskap som vi tar med oss videre når vi planlegger nye, store byutviklingsområder, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos i pressemeldingen.

I forbindelse med pilottesten ble det også gjennomført en kundeundersøkelse. Den viser at publikum hilser selvkjørende busser velkommen, men at mer testing også er påkrevd. I undersøkelsen kommer det fram at 80 prosent av de reisende oppgav nysgjerrighet som årsaken til at de prøvde tilbudet.

Trygge og usikre

Undesøkelsen viser at publikum er positive til at det kommer selvkjørende busser i Oslo i framtiden. Det er 71 prosent av de spurte som svarte dette. I tillegg viste det seg at befolkningen på Fornebu og de som faktisk prøvde bussene ble mer positive i løpet av testperioden. Andelen av de som mener at selvkjørende busser er helt trygt økte fra 24 til 38 prosent i løpet av pilottesten.

Samtidig viste observasjoner av trafikken rundt bussene at medtrafikantene blir usikre når de møter et kjøretøy uten en sjåfør å få blikkontakt med.

På Fornebu var det en vert om bord som kunne ta over kontrollen på kjøretøyet ved behov. Over halvparten av dem som ble intervjuet opplevde en ekstra trygghet ved å ha verten om bord. Samtidig svarte 71 prosent at det er sannsynlig at de ville tatt bussen selv om det ikke var en vert til stede.

I pressemeldingen opplyser Ruter at flere pilotprosjekter vil settes i gang framover.

siste nyheter