OVER 128 MBPS: Over 197 000 av oss fikk hastigheter over 128 MBPS i løpet av det siste året. 

OVER 128 MBPS: Over 197 000 av oss fikk hastigheter over 128 MBPS i løpet av det siste året. 

200 000 flere kjøper høyhastighet

Den siste Internett-målingen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 197 000 flere fikk mer enn 128 Mbps nedlastingshastighet det siste året.

Om lag en halv million husstander abonnerer nå på over 100 Mbps.

Det siste kvartalet har høyhastighet på over 128 Mbps økt med hele 37 000.  Det er høyhastighetsveksten som preger markedet. Det siste året fram til utgangen av første kvartal ble det 52 000 flere Internett-abonnenter i landet – 7000 i siste kvartal.

SSB har en inndeling av hastighetsklasser som ikke gjør det mulig å se hvor mange som har over 100 Mbps-abonnement. De har nemlig en hastighetsklasse som går fra 64 Mbps til 128 Mbps. Her finner vi 318 000 privatabonnement mens vi finner 365 000 abonnenter som har over 128 Mbps.  I tillegg kommer 5700 bedriftsabonnement med over 128 Mbps

Da er målingene til Nkom mer relevante. Der finner vi at det totalt er 476 000 som abonnerer på 100 Mbps eller mer – det vil si 23,5 prosent av totalmarkedet. Økning på 10,2 prosent eller om lag 200 000 det siste året. Nkoms målingstidspunkt er årsskiftet.

Forvirrende hastighetsmålinger

Nå er alle hastighetsmålinger belemret med store feilkilder. Og myndighetene gjør det ikke lettere å finne pålitelige hastighetsmål. Ifølge SSB er gjennomsnittshastigheten i privatabonnement i siste kvartal 94 Mbps mens medianhastigheten er 45,8 Mbps. Ookla har målt norske abonnenter til 80,17 Mbps i fastnettet.

I tillegg kommer den formidable hastighetsøkningen mest av alt fordi operatørene hever lista. Det vanlige er å tilby en hastighetsklasse opp for samme pris. Slikt gjør store utslag i statistikken uten at sluttkunder foretar seg noe som helst.

Dekningsundersøkelsen til Nkom er mer relevant. Den vil trolig vise at bare 1-3 prosent flere har fått tilgang til høyhastighetsnett mens altså om lag 10 prosent flere abonnerer på de høyeste hastighetene.

På toppen av dette kommer det faktum at de fleste av oss har Internett via wifi lokalt, noe som ofte reduserer hastigheten betydelig i forhold til det vi har i veggen eller abonnerer på.

 

 

siste nyheter