FØRST UT: Kolumbus i Stavanger har fått godkjent Norges første autonome bussrute. (Foto: Kolumbus)

FØRST UT: Kolumbus i Stavanger har fått godkjent Norges første autonome bussrute. (Foto: Kolumbus)

Autonom bussrute godkjent

Samferdselsdepartementet har godkjent en rute for selvkjørende buss.

Kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland er blitt godkjent av Samferdselsdepartementet for å frakte folk mellom Forus og Sandnes, melder VG. Kolumbus selv melder at dette er den første tillatelsen av denne typen i Skandinavia.
Det er fremdeles mange begrensninger knyttet til tillatelsen. Bussen kan blant annet ikke kunne kjøre raskere enn 12 km/t og det må til enhver tid være en person ombord som kan trykke på bremsen, hvis det blir nødvendig.
Planen er å starte ruten i juni og den skal i all hovedsak frakte folk til arbeidsplassene i området Forus og Stavanger, Sandnes og Sola. I følge VG er det i dag rundt 3.500 bedrifter med 40.000 ansatte i dette området, så det mangler ikke på potensielle reisende.

siste nyheter