HEVDER SEG: Norge hevder seg godt i Norden på omsetning og investeringer, men ikke på høyhastighets bredbåndsdekning.

HEVDER SEG: Norge hevder seg godt i Norden på omsetning og investeringer, men ikke på høyhastighets bredbåndsdekning.

Bare Island investerer mer

Bare Island investerer mer i tele enn Norge. Norge har høyest ekom-omsetning per innbygger og nest høyeste investeringer i Norden og Baltikum.

Da er fast bredbånd, fast telefoni og mobiltelefoni inkludert og ikke TV-distribusjon. Det viser en fersk rapport som også omfatter utviklingen 2012-2017 fra teletilsynene i de sju landene.

Størst omsetning i Norge

For Norge er omsetningen per capita €472 i 2017. Sverige har den nest høyeste omsetningen per capita med €423. Island følger rett etter Sverige med €401 per capita. Omsetningen i Norge og Sverige har vært relativt stabil de siste årene.

Nest høyeste investeringer

Bare Island har høyere investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og infrastruktur enn Norge i 2017, når vi omregner til euro og korrigerer for ulike folketall. Investeringer i immaterielle eiendeler er ikke inkludert. For Island er investeringene €248 per capita i 2017. Tilsvarende tall for Norge er €197 per capita.

Norge har høyest andel private bredbåndsabonnement av de nordiske og baltiske landene. Antall private bredbåndsabonnement tilsvarer 38 prosent av befolkningen i Norge ved utgangen av 2017. Danmark følger rett etter med en andel på 37 prosent. Inkluderer vi bedriftsabonnement, ligger Danmark totalt sett høyest.

Men nordmenn abonnerer ikke på de høyeste hastighetene selv om vi kan få det. Antall abonnement med en markedsført hastighet på 100 Mbit/s eller mer nedstrøms, tilsvarer 9 prosent av befolkningen i Norge. I alle øvrige land, med unntak av Estland, er denne andelen høyere. Høyest er den i Sverige med 26 prosent.

80 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med nedstrøms hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Denne andelen er høyest i Danmark med 91 prosent, etterfulgt av Sverige med 87 prosent.

Tilgang til bredbånd basert på fiber varierer betydelig mellom landene. Sverige og Island har den høyeste dekningen for fiber med henholdsvis 84 og 69 prosent av antall husstander. Tilsvarende tall i Norge er 52 prosent.

 

 

Les om:

siste nyheter