TAPER: Jan Grønbech i Google Norge taper penger hvert år, men har råd til flotte kontorer på Aker Brygge. (Foto: Toralv Østvang)

TAPER: Jan Grønbech i Google Norge taper penger hvert år, men har råd til flotte kontorer på Aker Brygge. (Foto: Toralv Østvang)

Best å være amerikansk i Norge

Det er tøft i mediebransjen. Google tapte 2,8 millioner i Norge i 2017 og måtte likevel betale 3,1 millioner i skatt.

Regnskapet til Goole i Norge er trist lesning. De røde tallene florerer. I 2016 og 2015 ble det et lite overskudd på driften, mens det i 2017 endte i minus. Nedenfor er tallene som er innrapportert til Brønnøysund. Vi gjør oppmerksom på at disse tallene også omfatter You Tube.

  2017 2016 2015
Omsetning 135 919 121 674 100 582
Driftsresultat -2 820 233 902
Resultat før skatt -2 637 303 902
Skatt 3 070 2 861 2 506
Resultat etter skatt -5 706 -2 558 -1 605

 

USA-selskaper skattevinnere

Facebook har ikke lagt fram sitt norske regnskap for 2017 ennå, men i 2016 betalte de 469 000 i skatt og oppnådde minus 360 000 kroner i resultat etter skatt. Da gikk det mye bedre med Apple i Norge som betalte hele 21 millioner i skatt og oppnådde 66 millioner i plussresultat i 2017. Microsoft omsatte i Norge i fjor for nesten milliarden og betalte 65 millioner skatt. De satt igjen etter skatt med 176 millioner. Det store amerikanske selskapet Cisco omsatte for 1.1 milliard i Norge og betalte 37 millioner i skatt. De oppnådde et årsresultat etter skatt på 67 millioner kroner.

Til sammenligning betalte VG av en omsetning på 1,5 milliarder kroner 72 millioner i skatt. Danskeide Get/TDC betale hele 192 millioner i skatt.

Samlet betale de amerikanske gigantene Microsoft, Apple, Google og Facebook 126,8 millioner kroner i skatt i Norge i 2017. Det er med andre ord mindre enn Get/TDC alene betalte og avisen VG betale mer skatt i Norge enn noen amerikanske gigant.

Årsaken til dette misforholdet er selvsagt at de amerikanske storhetene ikke betaler skatt av sine reelle inntekter i Norge. Med datterselskaper her kan overskudd pløyes dit skatten er lavest som for eksempel Irland.

Omsetning på 3,5 milliarder kroner

Google Norway omsatte etter ligningen 135,9 milliarder kroner i Norge i 2017. Men det er trolig bare rundt 4 prosent av den egentlige omsetningen som blant annet forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i mediebyrågruppen Groupm tidligere har anslått til tre milliarder kroner. 3,5 milliarder kroner i år.

Et forslag nylig om en egen Google-skatt falt nylig i Stortinget der flertallet setter sin lit til det arbeidet EU og OECD nå gjør på området.

En annen konsekvens av den snille skattelovgivningen overfor amerikanske datterselskaper er at når vellykkete norske selskaper blir kjøpt opp forsvinner også den norske statens inntekter – jamf. Fast kjøpt opp av Microsoft og Tandberg kjøpt opp av Cisco. Trøsten får være at amerikanske selskaper har noen ansatte her i landet som stort sett betaler bra med skatt skulle vi tro.

Konklusjonen må bli: Det er best å være amerikansk i Norge. Det er heller ikke så verst å være dansk i Norge. Men det er definitivt verst å være norsk i Norge. Iallfall skattemessig.

 

 

siste nyheter