Gigabit i Sverige - megabit i Norge

PRISFORSKJELL: Enorme prisforskjeller er en av hovedårsakene til at Sverige kan skilte med gigabithastigheter. (Ill.:Getty Images)

Gigabit i Sverige - megabit i Norge

96 000 svenske husstander abonnerer på gigabit-hastighet. I Norge er det bare 10 000 gigabitabonnenter. Årsak: Enorme prisforskjeller.

Svenske Post- og telestyrelsen opplyser at det er en økning på 167 prosent på gigabitabonnement som nå altså nærmer seg 100 000, ifølge rapporten Svensk Telemarknad 2017. Det er framfor alt operatøren Bredband2 som gar slike abonnement – 44 000 – mens Telenor i Sverige har 30 000.
Bahnhof og Com Hem som har stor fokus på høye hastigheter har bare henholdsvis 4100 og 2300 gigabitkunder, melder Telekomnyheterna.
Av Nkoms siste hastighetsmåling framgår det at det i Norge er 10 000 abonnenter som har over 1 Gbps og 55 000 som har 500-1000 Mbps. Samlet er det snart en halv million norske husstander som har mer enn 100 Mbps i nedlasting – nøyaktig 476 000 ved årsskiftet. Det utgjør om lag 25 prosent av abonnementsmassen.

Fire ganger så dyrt

Forskjellen er at noen operatører har fokus på gigabithastigheter i Sverige. Ingen i Norge. I Norge er Altibox den eneste av de store som tilbyr 1 Gbps til en månedspris på 1529 kroner. I Sverige kan du akkurat nå i seks måneders kampanjepris fra Bredband2 få 1 Gbps for 349 svenske kroner. (Deretter 669 svenske kroner). Telenor i Norge tar 999 kroner for 500 Mbps. Telenor i Sverige tar 599 svenske kroner for 1 Gbps.
Norske operatører har kort sagt ikke fokus på gigabithastigheter. Det er prisforskjeller på lavere hastigheter også, men ikke så mye. Telenor Sverige tar 389 svenske kroner for 100/100 Mbps og 549 kroner for det samme i Norge.
Prisforskjellen på gigabithastigheter er med andre ord 3-4 ganger mellom landene. For vanlig 100 Mbps-hastighet ca. 70 prosent dyrere i Norge. Det siste kan delvis forklares med mer villaabonnenter i Norge pluss 10 ganger så høy tilknytningspris i Sverige.
 

Les om:

siste nyheter