VARSLE: Med løsningen eNabovarsel skal du kunne varsle naboene om byggesaken mens du sitter i sofaen hjemme (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

VARSLE: Med løsningen eNabovarsel skal du kunne varsle naboene om byggesaken mens du sitter i sofaen hjemme (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Heldigital nabovarsling

Som et ledd i satsingen på digitalisering av byggesaksprosessen har Norkart utviklet løsningen eNabovarsel.

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak kan være både tidkrevende og kostbart. Nå ønsker Norkart å gjøre jobben enklere. Den nye løsningen eNabovarsel skal kunne gi oversikt over hvilke naboer som skal varsles og sørge for at alt av nødvendige papirer kan sendes direkte til naboens innboks i Altinn.

Litt lettere

- Vi har jobbet frem en enkel og brukervennlig løsning som vi ser frem til å lansere. Effekten av å bruke elektronisk nabovarsel er at dette er enkelt å gjennomføre, går mye raskere – og ikke minst en rimeligere måte å sende nabovarsel på. Vi ser frem til å se responsen hos kundene, sier forretningsutvikler Jorunn Kragset i Norkart, i en pressemleding.

Ifølge pressemeldingen skal man kunne spare penger ved å benytte seg av det digitale varslingssystemet. Kostnadene til utsendelse av rekommanderte nabovarslinger som koster 175 kroner per utsendelse kan være historie, skriver selskapet som tilbyr løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. 

Hvermansen

Norkarts eNabovarsel er godkjent av DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet) – og Arkitektbedriftene, som er en bransje og arbeidsgiverorganisasjon for arkitekter, er første bedrift ut til å benytte løsningen i sin søknadsløsning. Løsningen skal etterhvert kunne brukes av alle. 

- Løsningen er tidsbesparende - både søker og naboer slipper å gå til posten, sier Kragset. 

Ved bruk av løsningen betaler en med kort eller Vipps – og hele prosessen med utsendelse av nabovarsling skal være unnagjort på kort tid.

Les om:

siste nyheter