UNDERSØKER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil se nærmere på kjøp av utstyr fra land i ikke har en sikkerhetspolitikk med. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon )

UNDERSØKER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil se nærmere på kjøp av utstyr fra land vi ikke har en sikkerhetspolitikk med. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon )

Huawei utestenges i utlandet. Får kontrakter i Norge

Mens mange land stenger kinesiske Huawei ute i redsel for spionasje. Norge på sin side velger å gi selskapet store kontrakter.

I en melding fra NTB viser man til at land som USA og Australia nå forbyr Huawei i forbindelse av utbygging av mobilnett. Dette er en kombinasjon av manglende sikkerhetssamarbeid med Kina og ikke minst frykten for spionasje.

Det er også gått ut advarsler i Europa mot Huawei. Problemet i Norge er at både Telenor og Telia har gitt selskapet store kontrakter. Til Tek.no sier Telenor og Telia at systemene deres er sikre og at de har kontroll.

Problemet har også kommet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for øret og han sier i en kommentar til VG følgende:

–  Departementet vil vurdere flere mulige tiltak for å sikre norske mobilnett. I dette vil også vurderinger knyttet til utstyr i norske telenett fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, inngå.

Solvik-Olsen sier departementet følger den internasjonale utviklingen løpende og at departementet, som en del av arbeidet med den nye sikkerhetsloven, vurderer om det skal tydeliggjøres krav til utstyrsleverandører.

 

 

siste nyheter