GJØR VONDT: Eivind Helgaker i ICE bygger nett som det suser, men det smerter på bunnlinja.

GJØR VONDT: Eivind Helgaker i ICE bygger nett som det suser, men det smerter på bunnlinja.

ICE tjener 200 millioner på Brasil-salg

Mobilselskapet til ICE selger seg ut av Brasil med en gevinst på nær 200 millioner kroner. Samtidig øker underskuddet i Norge kraftig.

Det går fram av en børsmelding torsdag ettermiddag. ICE styrker dermed sin skandinaviske virksomhet. Brasil-selskapet selges til ICE sin største eier Access Industries som kontroller kjøpeselskapet AI Media Holdings LLC. Det er ukraineren Len Blavatnik som igjen står bak Access Industries.

Summen ICE får for aksjene er 70 millioner dollar og det gir en gevinst på 20 millioner dollar, tilsvarende om lag 160 millioner kroner med dagens kurs.ICE kan få ytterligere fem millioner dollar (41 millioner kroner) «under visse betingelser».

Økt underskudd – mindre investeringer

I det ferske kvartalsregnskapet som også ble sluppet torsdag kommer det frem at omsetningen til ICE økte fra 280,9 til 360,7 millioner kroner, målt mot første kvartal i fjor.

Tallene inkluderer hele Skandinavia, men det er den norske virksomheten som er desidert størst.
Rapporten viser samtidig at investeringene falt fra 278,1 til 186,3 millioner, mens brutto resultat føravskrivninger (EBITDA) endte på minus 125,9 millioner. Det er en forverring på 45 millioner fra underskuddet på 80,6 millioner ett år tidligere. Av de 45 millionene kommer 29 millioner fra «betydelige engangsposter», ifølge ice.

Engangspostene er både knyttet til nettverksutbyggingen (om lag 4,7 millioner) og endringer i regnskapsføringen under IFRS-reglene (17,8 millioner). Etter skatt gikk ICE Skandinavia med et underskudd på 260,8 millioner, mot et underskudd på 223,6 millioner ett år tidligere. Underskuddet bidro til at kontantbeholdningen falt fra 722,2 til 322,5 millioner i løpet av første kvartal.

Dermed synes det åpenbart at salget av Brasil-virksomheten til egen eier er et ledd i å styrke kapitalbeholdningen i det skandinaviske selskapet. I tillegg til Brasil-salget foreslår selskapet  en oppsplitting i selskapet, der den norske, svenske og danske virksomheten blir igjen i ICE group AS, mens virksomheten i Indonesia og Filippinene blir satt i et selskap som skal hete ICE Group International AS.

ICE har i Norge nå 1800 basestasjoner som gir dem en befolkningsdekning på 80 prosent mot Telenor og Telia med 98-99 prosent befolkningsdekning. Det betyr at ICE fyller opp dekningshullet med en fortsatt leieavtale med Telia. Egentrafikken er nå oppe i 41 prosent. ICE passerte nylig en halv million kunder. Nkoms tall viser at det i stor utstrekning er lavpriskunder. ICE oppgir dessverre ikke ARPU.

 

Les om:

siste nyheter