SAFTIG: Telenor ser ut til å få en saftig bot i megaklassen. (Foto: Gisle Orlund)

SAFTIG: Telenor ser ut til å få en saftig bot i megaklassen. (Foto: Gisle Orlund)

Konkurransetilsynet gir Telenor 788 millioner i bot

I en sak som daterer tilbake til 2012, har Konkurransetilsynet nå konkludert. Telenor blir bøtlagt med 788 millioner kroner.

NTB melder at Konkurransetilsynet har bøtlagt Telenor med 788 millioner kroner. Saken dreier seg om at Telenor har misbrukt sin stilling for å hindre opprettelsen av et tredje mobilnett i Norge. 

I november 2016 varslet Konkurransetilsynet at de vurderte å gi Telenor et gebyr på 906 millioner kroner fordi de etter Konkurransetilsynets mening har misbrukt sin dominerende stilling til å legge hindringer i veien for at et tredje, konkurrerende mobilnett skal kunne etablere seg.

4.–13. desember 2012 gjennomførte Konkurransetilsynet og Eftas overvåkningsorgan ESA en razzia hos Telenor Norge og Telenor ASA i tredjemobilnett-saken.

Les om:

siste nyheter