RESULTATER: Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting legger fram resultatene i årets utgave av digitaliseringsrapporten IT i praksis 2018. (Foto: IKT-Norge)

RESULTATER: Morten Skodbo i Rambøll Management Consulting legger fram resultatene i årets utgave av digitaliseringsrapporten IT i praksis 2018. (Foto: IKT-Norge)

Mangel på kompetanse og kapasitet hindrer de store løftene

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet bremser utviklingen.

Årets utgave av digitaliseringsrapporten «IT i praksis», den ellevte i rekken, ble nylig lansert. Rapporten tar for seg Norges digitale status, basert på en undersøkelse hvor 500 offentlige og private foretak svarer på en rekke spørsmål om sitt digitaliseringsarbeid.

Bak rapporten står Rambøll Management Consulting, IKT-Norge, Visma, Den norske Dataforening og Difi.

Det største hinderet

Årets rapport viser at privat sektor holder følge med Danmark, men at Danmark har flere digitale spydspisser. Offentlig sektor henger bak her i landet.

– Vi ser at kommune-Norge jobber godt for å få til et digitalt løft. Det som i dag er det største hinderet for digitalisering er medarbeidernes manglende kompetanse og virksomhetenes manglende kapasitet, sa Morten Skodbo, administrerende direktør i Rambøll Management da rapporten ble lagt fram.

Rapporten viser også et tydelig taktskifte i digitaliseringen i offentlig sektor, der tjenestene for alvor har begynt å klatre opp på tjenestestigen, fra generelle til individuelle tjenester.

Kompetansebygging

Det er ikke bare i denne rapporten at manglende it-kompetanse pekes ut som et problem for Norge. Også i EUs årlige Desi-rapport kom dette fram i år, der en tilbakegang i uteksaminerte på de høyeste nivåene sist år var et skår i gleden over en ellers bra karakter til Norge.

– Årets Desi-indeks viser stor fremgang på noen områder, men på ett område kan vi ikke kan si oss fornøyd, nemlig på teknologikompetanse. Det er nedgang i antall uteksaminerte med denne kompetansen. Det jobbes for å få opp antall studieplasser, men vi må sørge for å ha trykk på å utdanne kandidater med spesifikk IKT-kompetanse, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under fremleggelsen av rapporten.

– Det er en politisk jobb å bygge og ruste studiestedene, slik at vi kan bygge en digital arbeidskapasitet. Vi må gå fra IT-prosjekt til digitalisering. Innfør nasjonale planer på lokalt nivå, oppfordret administrerende direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid i den avsluttende paneldebatten.

Rapporten kan kjøpes via Rambølls nettsider.

siste nyheter