FORENKLER TILSKUDD: Regjeringen foreslår å endre bredbåndsordningen og gi mer makt til fylkeskommunene. Illustrasjonsfoto: Arkivfoto Telecom Revy

FORENKLER TILSKUDD: Regjeringen foreslår å endre bredbåndsordningen og gi mer makt til fylkeskommunene. Illustrasjonsfoto: Arkivfoto Telecom Revy

Mer bredbåndsmakt til fylkene

Regjeringen foreslår å forenkle tilskuddsordninga for bredbåndsutbygging og gi mer makt til fylkeskommunen i prioritering av tilskudd.

Stortinget har bevilget 149,7 millioner kroner til bredbåndsutbygging i år til områder av landet der det er for skrint grunnlag til kommersiell utbygging.

10 megabit prioriteres

I en samleproposisjon med andre samferdselssaker foreslår Samferdselsdepartementet endringer basert på tilbakemeldinger fra fylkeskommunene og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Den gode nyheten er at tilskuddsordningen endres til å prioritere kapasitet på 10 megabit per sekund mot den gammeldagse kapasiteten 4 megabit per sekund.

I proposisjonen hevder Samferdselsdepartementet at bredbåndsdekningen i Norge generelt er svært god. For områder med svakt kommersielt grunnlag har kommuner kunnet søke om statsstøtte for å grave bredbånd til de siste av de tusen hjem.

I en egen undersøkelse har Nkom konkludert med at støtteordninga har fungert etter hensikten og gitt bedre bredbåndsdekning i tilskuddskommunene. Men fylkeskommunene har klaget over at ordningen har vært ressurskrevende og ikke tatt hensyn til regionale behov.

Fylkeskommunene overstyrer kommunene

Etter et innspill fra Nkom basert på drøftinger med fylkeskommunene foreslått Samferdselsdepartementet å forenkle tilskuddsordningen. Nkom får en rolle som fastsetter at tilskuddssum per fylke, basert på ferskeste tall for bredbåndsdekning.

Fylkeskommunene får myndighet til å fordele og prioritere tilskuddene innenfor Nkom-ramma. Utbygging av 10 megabit per sekund skal prioriteres foran 4 megabit per sekund.

Regjeringen tar forbehold om at en ny tilskuddsordning er innenfor regelverket for statsstøtte i EØS.

siste nyheter