UNDERSØKES: Microsoft undersøkes for korrupsjon i forbindelse med transaksjoner i Ungarn. (Foto: Stephen Brashear/Getty Images)

UNDERSØKES: Microsoft undersøkes for korrupsjon i forbindelse med transaksjoner i Ungarn. (Foto: Stephen Brashear/Getty Images)

Microsoft undersøkes for korrupsjon

Amerikanske myndigheter undersøker nå om mellommenn brukte salg av software fra Microsoft som bestikkelser av embedsmenn.

Det er en ømtålig sak Microsoft nå er blitt involvert i. Amerikanske myndigheter undersøker nå om salg av Word og Excel er blitt solgt til virksomheter i Ungarn med kjempeavslag i prisen. Denne programvaren er så solgt videre til ungarske myndigheter til full pris. 

Det skal nå undersøkes om man har benyttet forskjellen i pris til å bestikke ungarske myndigheter. Dette skal ha foregått i 2013 og 2014.

Microsofts sjef i Ungarn, Istvan Pappa er sagt opp med bakgrunn i undersøkelsene som er gjort. I tillegg har Microsoft sagt opp avtaler med fire partnere i Ungarn. Wall street Journal har prøvd å få en uttalelse fra ungarske myndigheter uten suksess.

siste nyheter