NEGATIVE: Undersøkelsen viser at de fleste av innbyggerne i både Norge, Sverige og Finland er negative til å dele personlige opplysninger med bedrifter på nett. Nordmennene er mest negative. (Foto: Bruno Glätsch/Pixabay)

NEGATIVE: Undersøkelsen viser at de fleste av innbyggerne i både Norge, Sverige og Finland er negative til å dele personlige opplysninger med bedrifter på nett. Nordmennene er mest negative. (Foto: Bruno Glätsch/Pixabay)

Nordmenn mest skeptiske

En undersøkelse fra juli viser at nordmenn er svært skeptiske til å dele persondata med bedrifter på nett, sammenlignet med svensker og finner.

De aller fleste kommersielle aktører på nettet samler inn persondata i en eller annen form, og til ett eller annet formål. Den klassiske bruken er personrettet reklame; hvor mange ganger har du ikke opplevd annonser på nettavisen du leser, som er direkte relatert til et søk du nylig har gjort?

Andre nettselskaper sier de samler inn persondata for å lage bedre tjenester for den enkelte, og det er sikkert sant, men fler og fler er bekymret for hvordan bedriftene bruker persondataene de samler inn. Det viser en undersøkelse som ble publisert midt i tjukkeste sommerferien.

Lav tillit

Undersøkelsen er det den finske giganten Tieto som står bak, og den er basert på 2.007 intervjuer med norske, svenske og finske personer i vår. Undersøkelsen viser at et flertall i alle landene er negative til å dele data med bedrifter.

Den viser også at befolkningen i Norge har lav tillit til datahåndteringen hos bedrifter – syv av ti nordmenn er bekymret for hvordan selskapene bruker de personlige opplysningene de innhenter, mens tilsvarende tall er 76 prosent i Finland og 60 prosent i Sverige.

– Undersøkelsen viser at det er et stort gap mellom forbrukernes syn på hvor viktig det er å holdes informert om hvordan bedrifter bruker persondata, og hvor godt bedriftene faktisk informerer om dette. Tillit er fundamentet i enhver relasjon, og oppnås ved at bedriften er transparente og opptrer på en troverdig måte, sier Christian Schøyen, country manager i Tieto Norge i en pressemelding.

Skeptiske nordmenn

Undersøkelsen viser at nordmenn gjennomgående er mer skeptiske til å dele persondata enn svensker og finner. 40 prosent av nordmennene er negative til å dele persondata, sammenlignet med 27 prosent i Sverige og 26 prosent i Finland. Resultatene viser dessuten at nordmenn stiller høyere krav til selskaper enn svensker og finner, og at nordmenn har lavere forventninger til at bruk av persondata vil gi bedre kjøpsopplevelser enn svensker og finner.

Nordmennene som deltok i undersøkelsen var også langt mer negative til at bedriftene skal kunne bruke personlige data til å lage nye produkter og tjenester. Her svarte 54 prosent av nordmennene nei, mens 43 prosent av svenskene og kun 35 prosent av finnene svarte det samme.

Tilsvarende resultater kom fram da deltakerne ble spurt om at bedriftene skal bruke personlige data til å forenkle kjøpsprosesser og gjøre det enklere å handle. Her svarte 62 prosent av nordmennene nei, mens 51 prosent av svenskene og 37 prosent av finnene det samme.

Airbnb og Uber på bunnen

Undersøkelsen viser også at befolkningens tillit til ulike bransjer varierer. Deltakerne i undersøkelsen vurderer det som viktigst å vite hvordan persondata brukes av selskaper innen bank- og helsetjenester. Dette er også bransjene som folk i Norden anser som best til å informere om hvordan de bruker personopplysningene som samles inn. I bunnen finner vi såkalte plattformselskaper som for eksempel Airbnb og Uber, skriver Tieto i pressemeldingen.

– At banker og helsetjenester vurderes som best i klassen til å håndtere persondata er naturlig, gitt mengden sensitiv informasjon de håndterer. Det er sannsynligvis også derfor folk føler at de er godt informert om bruken av dataene, da de er mer interessert og bekymret for hvordan den brukes, sier Schøyen.

siste nyheter