Norkart skal gi Evry flere tjenester

PARTNERE: Administrerende direktør Bent Brugård i Norkart og Johan Nygaard, direktør for Information Services i EVRY, er fornøyd med å ha inngått et nytt partnerskap. (Foto: Evry)

Norkart skal gi Evry flere tjenester

Evry vil tilby flere tjenester på Infotorg knyttet til eiendomsinformasjon som de får gjennom et utvidet partnerskap med Norkart.

Ifølge en pressemelding ser Evry store muligheter innen markedet for eiendomsinformasjon og har valgt å inngå et partnerskap med Norkart. I forlengelsen av avtalen vil Evry i løpet av kort tid lansere nye tjenester.

Formidler offisielle informasjonskilder

Evry leverer informasjon til både offentlige og private virksomheter gjennom portalen Infotorg. Portalen samler informasjon fra over 30 offisielle datakilder. Flere av Evrys kundene har integrert informasjonsproduktene i egne saksbehandlings- og/eller forretningssystem.

Nå opplever Evry ved Infotorg høy etterspørsel etter nye tjenester, blant annet knyttet til eiendomsinformasjon. Gjennom samarbeidet med Norkart vil Evry realisere et eget register for eiendomsinformasjon og bygge nye tjenester basert på denne. Registeret vil inkludere informasjon om over 3,5 millioner eiendommer og Evry planlegger å komplettere registeret med analyseløsninger for en rekke bransjer, som bank, forsikring, kommune, helse og energi.

Norkart har en informasjonsbase som består av innsamlet data fra både kommunale og statlige instanser. Når denne informasjonen blir tilgjengelig på Infortog vil kundene ifølge pressemeldingen spare tid, få mer nøyaktig informasjon og ikke minst ha en kontinuerlig tilgang til informasjon.

Har samarbeidet om byggesak

Evry og Norkart samarbeider allerede innenfor kommunesektoren med løsninger for byggesak. Ved å integrere Norkart sine kartløsninger med Elements eByggesak har saksbehandlerne fått direkte tilgang til oppdatert informasjon.

Dette  gjør at saksbehandlere i kommunene får direkte tilgang til grunnlagsinformasjon fra andre system, som f.eks. kart, eiendoms-, plan og eierinformasjon fra byggesaken uten å gjøre manuelle oppslag og søk i eksterne system.

siste nyheter