ØKER: Hastigheten på norske bredbåndsabonnementer øker jevnt og trutt, mens antallet abonnenter per 100 husstander ligger jevnt på 85 prosent. (Foto: Martinelle/Pixabay)

ØKER: Hastigheten på norske bredbåndsabonnementer øker jevnt og trutt, mens antallet abonnenter per 100 husstander ligger jevnt på 85 prosent. (Foto: Martinelle/Pixabay)

Norske private bredbånd økte hastigheten til 45,8 Mbit/s siste år

Statistisk Sentralbyrås internettmåling viser at ytelsen på norske private bredbånd økte med 45 prosent det siste året.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserer hvert kvartal sin Internett-måling. Den viser utviklingen i dekning og ytelse på norske privat- og bedriftsbredbånd over tid. Nylig har SSB publisert tallene for første kvartal, og de viser en jevn økning i bredbåndsabonnementene som brukes her til lands.

94 Mbit/s i snitt

På grunn av at SSB grupperer bredbåndsabonnementene i intervaller av kapasitet, for eksempel fra 32 til 64 Mbit/s, oppgir de medianverdien av abonnentene som hovedmåltall i statistikken. Gjennomsnittet av de private bredbåndsabonnementene i Norge er derfor ganske langt fra medianen, hele 94 Mbit/s. Dette er et tall som har økt med solide 58 prosent de siste tolv månedene.

For bedriftsabonnementer var medianen på 18,3 prosent, en økning på 21,2 prosent siden første kvartal 2017. Gjennomsnittet var på 47,1 Mbit/s, en økning på 22,3 prosent siden i fjor.

Hedmark på topp

Når vi ser nærmere på tallene fordelt over fylkene, så er det Hedmark som kommer ut på topp, med oppunder 5,1 prosent av alle bredbåndsabonnementene i høyeste hastighetsgruppe, mellom 512 og 1024 Mbit/s. Deretter følger Oppland med 2,5 prosent og Troms, med 1,46 prosent.

I den nest høyeste hastighetsgruppen, mellom 256 og 512 Mbit/s, er Rogaland på topp, med 17,56 prosent. Deretter følger Akrshus med 15,24 prosent, og Buskerud med 15,08 prosent av abonnementene i denne gruppen.

 

siste nyheter