HINDRER SAMFUNNSDELTAKELSE: Hjemmesidene til SAS følger ikke i dag regelverket for universell utforming. Det gjør at mange med nedsatt syn vil ha problemer med å gjennomføre billettinnstillingene uten hjelp. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

HINDRER SAMFUNNSDELTAKELSE: Hjemmesidene til SAS følger ikke i dag regelverket for universell utforming. Det gjør at mange med nedsatt syn vil ha problemer med å gjennomføre billettinnstillingene uten hjelp. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

SAS kan få dagbøter

Difi mener at hjemmesidene til flygiganten bryter med likestillings- og diskrimineringsloven. Nå har SAS kun dager igjen på å rette opp feilene.

Tilsynet i Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) gir SAS Norge tvangsmulkt for ikke å ha utbedret nettsidene sine etter en kontroll i fjor høst. Feilene er knyttet til billettbestilling. Fremdriften i arbeidet med rettingen har vært for dårlig. Det melder Difi på sine sider. 

Går mot dagbøter

Difi gjennomførte tilsyn med SAS sine nettsider høsten 2017. Det ble avdekket omfattende svikt. Tilsynet fant seks avvik med brudd på til sammen 20 lovkrav.

SAS har ennå ikke utbedret alle feilene i samsvar med sin egen plan som de leverte til Difi i januar. Planen var at alle feil skulle være korrigert innen juni 2018. I juni stod det likevel igjen 33 prosent som ikke var rettet. Tilsynet sendte derfor ut pålegg om retting den 25. juni i år, med frist for å rette resten innen 6. august. Den 8. august stod det fremdeles igjen 19,2 prosent, og alle feil er knyttet til kjøp av billett, skriver Difi på sine sider.

Nå har flygiganten kun få dager igjen på seg til å rette de resterende feilene. Om ikke SAS har utbedret alle feilene innen 30. august vil det løpe dagbøter på 150.000 kroner per dag.

En selvfølgelighet

Ifølge tilsynet er det å kjøpe flybilletter på internett i dag regnet som en selvfølge, og en sentral del av retten til en likeverdig digital samfunnsdeltakelse.

Direktøren i tilsynet, Malin Rygg, kommenterer saken slik:

– SAS har hatt lang tid på seg til å rette, og feilene som står igjen får store konsekvenser for brukerne av SAS sine nettsider. SAS fikk selv sette opp en plan for retting, og skulle ha gjort dette innen juni 2018. I tillegg har de hatt tiden frem til 6. august. Nå få SAS ti virkedager på seg til å ordne opp. Dersom de ikke får det på plass innen da, blir det dagbøter.

Rygg sier videre at SAS er ett av de to største flyselskapene i landet og har flere tusen kunder daglig. Det er viktig at deres nettsider og bestillingsprosesser fungerer for alle. Vi forventer at et selskap av denne størrelsen har nettsider som følger regelverket om universell utforming. Når tilsynet avdekker svikt, forventer vi at avviket blir rettet slik at alle brukere kan bestille sine flybilletter.

Alvorlig

Tilsynet vurderer det som alvorlig at SAS fremdeles ikke har rettet 35 av 182 enkeltfeil som ble avdekket under tilsynet høsten 2017.

De feilene som nå står igjen rammer alle brukere, men spesielt de som ønsker, eller må, bruke opplesningsverktøy eller skjermleser, som synshemmede og personer med lese- og skrivevansker.  I tillegg er det feil at innholdet i ledetekster og lenketekster er på engelsk. Slike feil gjør at innholdet på nettsiden ikke blir lest opp på en pålitelig måte, og brukeren vil ha problemer med å forstå innholdet. Mangelfull identifikasjon av skjemafelt og knapper gjør det vanskelig for brukerne å fylle ut skjema. Mange med nedsatt syn vil derfor ha problemer med å gjennomføre billettinnstillingene uten hjelp, og feilen er således direkte til hinder for likeverdig samfunnsdeltakelse, står det på Difi.no. 

De andre feilene som står igjen får konsekvenser for alle brukere. Dette gjelder særlig mangelfulle feilmeldinger i skjema og forslag til feilretting som kan føre til at brukerne ikke får fullført skjemaet og gjennomført kjøpet.

Vil nå fristen

Knut Morten Johansen, informasjonssjef SAS, kan fortelle at de forventer å være i mål innen fristen. 

– Vi investerte i ny it-plattform i fjor. Å få på plass en helt ny plattform i et så stort selskap skjer ikke over natten, sier han. 

Johansen forteller videre at de måtte bygge grunnmuren først, men at målet hele veien har vært å få på plass en universelt utformet nettside. 

– Dette har vært en lederstjerne, og vi har hatt gode samarbeid med funksjonshemmende i ulike grupper, forklarer Johansen. 

– Vi skal være klare innen fristen, og forventer ikke dagsbøter.

Les om:

siste nyheter