STOPPET: Senatet i USA har foreløpig klart å stoppe Adjit Pai og FCCs forslag om å oppheve nettnøytraliteten. (Foto: FCC)

STOPPET: Senatet i USA har foreløpig klart å stoppe Adjit Pai og FCCs forslag om å oppheve nettnøytraliteten. (Foto: FCC)

Senatet opprettholder nettnøytraliteten

 Senatet i USA vedtok med knapt flertall å opprettholde nettnøytraliteten.

Med 52 mot 47 stemmer vedtok senatet å opprettholde nettnøytraliteten som etter planen fra FCC skal opphøre 11.juni. De har nærmere bestemt kommet med et vedtak om misbilligelse (disapproval). Dette kommer som et resultat av at demokratene har gjennomført en rimelig vellykket kampanje for å opprettholde den omstridte loven.

Nå er dette bare starten. Nå står Representantenes Hus for tur og det kan bli en større utfordring for demokratene. Her trenger de 25 republikanske stemmer bare for å tvinge frem en avstemning. Sjansene for suksess her er svært liten, men skulle man klare å vin ne en avstemning går dette videre til Trump. Han vil etter alle solemerker legge ned veto. Kort sagt veien er lang og tiden er kort, men det er ikke helt umulig.

siste nyheter