KUNNSKAP: Lærerne i den norske skolen mangler kunnskap om bruk av digitale hjelpemidler. (Foto: Microsoft)

KUNNSKAP: Lærerne i den norske skolen mangler kunnskap om bruk av digitale hjelpemidler. (Foto: Microsoft)

Skolen mangler kompetanse

Det er i mange tilfeller ikke elevens kompetanse det står på når skolen digitaliseres, det er lærernes.

Regjeringen la i fjor frem en digital strategi for den norske skolen. Forskere ved UIT har sett nærmere på den digitale bruken og konklusjonene er ikke alt for overraskende. Det er ikke først og fremst barneskoleelevene som trenger innføring i digitale hjelpemidler, det er lærerne. Dette melder NRK.

Det er i mange tilfeller ikke mangel på digitale verktøy som er problemet. Det er mangelen på tilpassede pedagogiske undervisningsmetoder som er tilpasset de digitale verktøyene som er problemet. Lærerne har ikke et klart pedagogisk opplegg for å bruke hjelpemidlene, faller tilbake til vanlig klasseromsundervisning, eller klarer ikke utnytte utstyrets kapasitet.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Atle Simonsen, kjenner problematikken, men mener at problemet vil avta ettersom kullene med nye lærerstudenter kommer ut i arbeid.

Les om:

siste nyheter