FORBI BI: BI-sjefen i Avinor, Inge Abrahamsen har lykkes svært godt med Business Intelligence, men ser videre på å bruke sanntidsdata og AI i fortsettelsen. (Foto: Sopra Steria/Studio OSCAR )

FORBI BI: BI-sjefen i Avinor, Inge Abrahamsen har lykkes svært godt med Business Intelligence, men ser videre på å bruke sanntidsdata og AI i fortsettelsen. (Foto: Sopra Steria/Studio OSCAR )

Sparer titalls millioner med dataanalyse

Avinor har spart flere titalls millioner kroner ved å bruke dataanalyse som grunnlag for bemanningen av sikkerhetskontrollen på sine 45 flyplasser.

Bemanningen av sikkerhetskontrollen er en betydelig kostnadspost for Avinor. Det er viktig at antallet kontrollører på jobb er så lavt som mulig, samtidig som at sikkerhetskontrollen skal skje så raskt som mulig for de reisende.

For å oppnå den riktige balansen har selskapet brukt BI-analyser («Business Intelligence») for å optimalisere denne delen av Avinors drift. Det har resultert i besparelser på flere titalls millioner kroner, opplyser Avinors BI-partner Sopra Steria i en pressemelding.

Ikke lenger BI

Avinor er av denne grunnen en av fire finalister i Dataforeningens BI-pris. Det er i grunnen litt ironisk, siden selskapet er i ferd med å forlate begrepet «BI».

– BI begynner å bli et litt utdatert begrep. Fra januar 2019 heter vi «Innsikt, analyse og intelligent beslutningsstøtte». Det gir en mye mer presis beskrivelse av hva vi er og hvordan vi jobber, sier Inge Abrahamsen, sjef for BI i Avinor, i pressemeldingen.

Han peker på at flyplassene blir mer og mer utstyrt med sensorer som sammen med historiske data vil danne grunnlaget for dataassisterte analyser og beslutninger. Derfor mener Abrahamsen at det framover vil i mye større grad handle om prediksjoner basert på sanntidsdata.

Riktig antall

Prosjektet med å finne riktig antall kontrollører i sikkerhetskontrollen var imidlertid et BI-prosjekt, der historiske data om reisemønstre og framtidige flybevegelser dannet grunnlaget for analysene som resulterte i antallet kontrollører på vakt. Dette gav altså en besparelse for Avinor på mange millioner kroner.

– På mange måter driver vi i Avinor ikke egentlig med transport, men med tilrettelegging for transport på våre flyplasser. Derfor er det viktig for oss å kunne rasjonalisere driften der det er mulig samt å forbedre opplevelsen på flyplassen for våre kunder, sier Abrahamsen.

Sopra Steria er ett av tre konsulentselskaper som jobber med Avinors analysesystemer. Dette er basert på Avinors strategi om å eie sine data selv, og så knytte til seg ekstern ekspertise for være med i å realisere konkrete implementasjoner.

– Avinor har virkelig skjønt hvor viktig dette er. Nye type data, analysemetoder og bruksområder krever helt nye teknologier og kompetanse, og dersom vi som konsulentselskap fortsatt skal være relevante for våre kunder må vi ha en bredde i tjenesteomfanget. I Sopra Steria er vi opptatt av å bygge tverrfaglige team, hvor hver konsulent samtidig må ha et overlapp og treffe «sweet spot-en» mellom systemutvikling, business intelligence og AI, sier Kjell Taraldlien, sjef for forretningsutvikling i Sopra Steria.

 

siste nyheter