DEKNING: Samferdselsministeren tar initiativ for bedre mobildekning langs Trollstigen.

DEKNING: Samferdselsministeren tar initiativ for bedre mobildekning langs Trollstigen.

Turistveier trenger mobildekning

Sammenhengende mobildekning er løsningen, men den eksisterer ikke på mange turistveier. En av dem er Trollstigen. Ofte er strøm problemet.

– Mobiltelefonen er i dag en fast følgesvenn på de fleste bilturer rundt om i Norge. Folk er vant til å ringe etter hjelp når uhellet først er ute. Alle veier har dessverre ikke sammenhengende mobildekning, deriblant fylkesvei 63 Trollstigen. Flere fagetater skal sammen med fylkeskommunen se på løsninger som kan gjøre det sikrere for de reisende over fjellet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan eventuelle ulykker og hendelser på fylkesvei 63 Trollstigen i Møre og Romsdal skal formidles til nødetatene. Aktuelle tiltak kan være bedre mobildekning, nødtelefoner, skilting langs veien som informerer om dekningen eller andre tiltak som ikke har vært vurdert tidligere.

Ulike løsninger har blitt vurdert tidligere  

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens vegvesen har tidligere vurdert ulike løsninger for trafikantene langs veistrekningen. Det ble vurdert både tiltak for bedre mobildekning og å utplassere nødtelefoner langs veistrekningen. Konklusjonen den gang var at det måtte gjøres betydelige investeringer for å etablere mobildekning, og at det var usikkerhet knyttet til nytten og kostnadene for nødtelefoner.

Målet er sammenhengende mobildekning

Målet på lang sikt er å få en god sammenhengende mobildekning langs hele veistrekningen. Inntil det er på plass skal Statens vegvesen gjøre en ny vurdering av hvordan eventuelle ulykker og hendelser på veistrekningen skal formidles til nødetatene. Vurderingen skal gjøres av Statens vegvesen i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), mobiltilbyderne og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Telenor samarbeider gjerne

– Telenor er selvsagt åpent for et samarbeid om bedre dekning. Problemet med mobildekning er ikke opp selve Trollstigen, men fra platået oppe mot Nordal. Utfordringen er strøm som er kostnadsberegnet til 21 millioner kroner. Vi skal gjerne sette opp radioutstyr dersom de som har ansvaret for det fører fram strøm, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

– Det er mange nasjonale turistveier som ikke har mobildekning fordi de ikke har strømforsyning. Fortsatt er det 14-15 prosent av det norske landarealet som ikke har mobildekning, sier Amundsen.

 

 

siste nyheter