Sjåføren har styringen

Sjåføren har styringen

Active Front Steering gir gjør at bilen svinger like raskt som en go-cart.
En av de siste nyvinningene BMWs folk er svært stolte av, kalles Active Front Steering. Dette er en styringsløsning som ved lav fart forutser at førerer en i ferd med å foreta en krapp sving. Hjulene dreies derfor raskere enn rattet. Ifølge BMW er effekten at bilen blir like medgjørlig som en lettstyrt go-cart.

Active Front Steering er innført i 5-serien. Nå følger 6-serien etter. Men noe i nærheten av autopilot i bilen kommer aldri på tale.

-- Vi vil ikke lage kjørbar datamaskin. Sjåføren vil alltid kjøre bilen. Den endelige avgjørelsen er hans, understreker Joachim Hauser.

Mye intelligens er også lagt inn for å styre de automatiske regn-sensorene og lysene som følger svingene, samt sørge for at bremsene virker optimalt. For ikke å glemme den såkalte body electronic-en som blant annet gir mer helhetlig kontroll med motoren.

Tross alle it-relaterte nyvinninger de siste årene, utgjør den kjørerelaterte programvaren bare 20 prosent av all programvare i BMWs biler. Underholdning og kommunikasjon, også kalt infotainment, utgjør resten.

-- Det har med grensesnittet mot brukeren å gjøre. I de interne systemene programmerer vi mer maskin-nært, noe som gir færre programlinjer, sier Hauser.

Kommende BMW-modeller vil ha mer enn en gigabyte med programvare.