Sjefen går fra Telecomputing

Administrerende direktør Jan Erik Larsen har sagt opp sin stilling i selskapet.
Larsen kom til Telecomputing i 2000 som leder for selskapets virksomhet i Norge. Han overtok som administrerende direktør i 2001.

-- Det ligger ingen dramatikk i Jan Erik Larsens avgang og styret vil bruke nødvendig tid til å finne den rette personen til å lede selskapet, sier styrets leder Jan Engebretsen i en børsmelding.

Styret har konstituert finansdirektør Svein Hov Skjelle inntil ny administrerende er ansatt. Jan Engebretsen vil være arbeidende styreformann i samme periode.