Sjefen kan ikke lese eposten din

Sjefen kan ikke lese eposten din

Ifølge forslaget til ny arbeidsmiljølov vil arbeidsgivere ha rett til innsyn i ansattes private epost. Ingeniørenes fagorganisasjon, NITO, setter nå fokus på saken.
En undersøkelse viser at norske arbeidsgivere er mest ivrige i verden på å lese ansattes private epost. Mer enn 50 prosent både leser privat epost og lagret den, viser en undersøkelse gjort for datalagringsselskapet Hitachi Data Systems.

I Norge svarte halvparten av bedriftene at de regelmessig overvåker de ansattes e-post. En av tre overvåker kommunikasjonen via øyeblikksmeldinger, instant messaging.

Det er langt flere enn i Sverige, Danmark og Finland. I Spania og Frankrike er de enda ivrigere enn i Norge. I disse landene er tilsvarende tallene over 60 prosent, viser undersøkelsen, som også forteller at 44 prosent av norske bedrifter arkiverer ansattes e-poster i opptil tre år, høyere enn gjennomsnittet for de 16 landene. Beregninger skal vise at e-post og vedlegg kan legge beslag på mer enn 40 prosent av bedriftenes totale lagringskapasitet.

Ingen rett

-- Arbeidsgiveren har i utgangspunktet ingen rett til å overvåke de ansattes private e-post. Dette må de ansatte via sine tillitsvalgte forklare arbeidsgiver i klartekst. Om nødvendig må de ta kontakt med Datatilsynet, sier advokat Dag Kemp i NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, med over 50 000 medlemmer.

ALLU, utvalget som ser på en ny arbeidslivslov, har foreslått en bestemmelse som klargjør dette viktige prinsippet, noe denne saken understreker behovet for.

Utvalget mener at det er behov for en klargjørende bestemmelse i loven som beskytter arbeidstakernes private e-post og andre private elektroniske opplysninger mot innsyn fra arbeidsgiver.

Bestemmelsen omfatter privat e-post og andre private elektroniske opplysninger som harddisk, ulike filer på datasystemet, lagrede telefonmeldinger, internett og så videre. Utgangspunktet er forbud mot innsyn.

Egne tiltak

NITO anbefaler arbeidstakere også å gjennomføre tiltak for å beskytte sin egen private, ikke virksomhetsrelaterte kommunikasjon.

For å beskytte private dokumenter mot innsyn, kan eller bør arbeidstaker sørge for de er lagret eller merket på en måte som gjør at arbeidsgiver forstår at dokumentene ikke er virksomhetsrelaterte.

Hos NITO har de i flere år jobbet med situasjonen rundt internettbruk og epostrutiner på arbeidsplassen. NITO-advokat Dag Kemp har erfaring fra denne typer saker i rettsapparatet.

-- Både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med at man setter klare retningslinjer på arbeidsplassen og gjør dem kjent for de ansatte. Mangler klare retningslinjer for internettbruk, kan ansatte i ytterste konsekvens risikere å få både livet og karrieren ødelagt etter å ha feilvurdert bedriftens policy, sier Kemp.

Kemp legger til at svært få arbeidsplasser har klare retningslinjer for hva det er greit å benytte nettet og bedriftens datautstyr til. Og har de det, er de ofte lite kjent. De fleste foretar i dag disse vurderingene ut fra hva de selv synes er greit, men Kemp påpeker at det ikke alltid dette stemmer overens med hva ledelsen synes

Han mener det vil være fordelaktig for alle parter om man satte seg ned og laget klare regler for hva bedriften godtar av nettbruk, eller at bedriften går igjennom de reglene de allerede har.