Sjekker røntgenbilder hjemme

Leger i Nord-Norge kan nå sjekke røntgenbilder via sitt hjemmekontor og må ikke som tidligere inn til sin arbeidsplass i hastesaker.
Før måtte røntgenlegene ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN, tidligere Regionsykehuset i Tromsø) ofte reise innom kontoret om kvelden for å forberede neste dags arbeid. Eller de måtte stille tidligere på jobb neste morgen. Nå kan de i stedet sjekke røntgenbilder på hjemmekontoret takket være en sikker internett-tilkobling. Det er firmaet Thales som har levert løsningen, som de kaller Trusted VPN.

-- Som avdelingsoverlege har jeg ofte behov for å ta med jobben hjem, sier røntgenlege Kåre Christian Nordhus ved UNN, i en presseomtale fra Thales.

-- Det kan handle om å granske røntgenbilder og sende dem over til sykehuset med de nødvendige kommentarer. Da den nye løsningen ble godkjent av sikkerhetsansvarlig på sykehuset, ble det mulig å overføre sensitiv pasientinformasjon med kliniske opplysninger via internett. Det betyr at jeg kan jobbe hjemmefra tilnærmet likt det jeg gjør på mitt vanlige kontor på sykehuset, forklarer Nordhus.

Den sikre kommunikasjonsløsningen Thales Trusted VPN bygger på krypteringsteknologi som opprinnelig ble utviklet av det Thales for å tilfredsstille strenge militære sikkerhetskrav.

Løsningen er levert som et ledd i et forsøksprosjekt i regi av Nasjonalt Senter for Telemedisin, med base i Tromsø. Den første delen av forsøksprosjektet ble avsluttet rett før sommeren. Etter evaluering vil Nasjonalt Senter for Telemedisin avgjøre hva som skal skje videre, og om andre sykehus skal ta i bruk løsningen fra Thales.