Skal drifte inneklima-entreprenør

NSA har tegnet en 3-årig avtale med med Gunnar Karlsen AS om drift av selskapets Oracle-miljø.

NSA har tegnet en 3-årig avtale, med Gunnar Karlsen AS, på fjerndrift-, overvåkning-, support- og beredskap av selskapets Oracle-miljø. Avtalen har en total verdi på 1,4 millioner norske kroner.
 
Gunnar Karlsen AS er en av skandinavias ledende inneklima-entreprenør med hovedkontor i Oslo. Selskapet har om lag 830 medarbeidere fordelt på 29 kontorer i Norge og 17 i Sverige, og en årlig omsetning på i overkant av en milliard kroner.

Må være tilgjengelige

Gunnar Karlsen bruker blant annet forretningsapplikasjonene Siebel og Formula.

- Våre 350 serviceteknikere er koplet til våre sentrale løsninger i sanntid via håndholdte terminaler. For at de skal kunne gjøre jobben må løsningene være tilgjengelige. Når vi søkte etter en driftspartner satte vi derfor spisskompetanse på drift av virksomhetkritiske Oracle-løsninger øverst på prioriteringslisten, sier it-direktør Elin Backer i Gunnar Karlsen i en pressemelding.