Skal du leie eller eie it-utstyr?

Skal du leie eller eie it-utstyr?

Utviklingen går så fort at mange vurderer å leie it-utstyr. Lønner det seg?
Gordon Moores berømte lov fra 1965 er beinhard. Intel-gründerens mente i grove trekk at datakraften vil dobles hver attende måned - og hittil har spådommen holdt stikk. Det innebærer at teknologi er en grusomt dårlig investering.

Teknologi blir fort gammeldags. Verdien på pc-en halveres gjerne på veien fra butikken til kontoret. Økonomisk sett er en pc tilnærmet verdiløs innen et par år. Riktignok er en pc et verktøy og ikke et investeringsobjekt, men utviklingen går så raskt at man kan spørre seg om det er dyrere å eie teknologien enn å leie den. Stadig flere norske selskaper velger det siste. Leasing har tatt av den siste tiden.

-- Vi har hatt en enorm utvikling de siste fem årene. Nordmenn er tradisjonelt eiekjære, men vi ser at leasing blir mer og mer vanlig, sier Truls Dingstad, ansvarlig for HP Finans i Norge.

Frigjør kapital

HP Finans har hatt en økning på mellom 20 og 30 prosent i året de siste fem årene, en trend som trolig er representativ. Ordningen med hjemme-pc har gjort at mange har fått øynene opp for leieordninger, og bedriftene er på full fart inn i markedet. Et selskap som har lang erfaring med å leie er Move Systems. It-selskapet har 50 ansatte og leier det meste av teknologien. Det har de fått mye igjen for.

-- IT-utstyr er en relativ høy investering. For oss har det vært bedre å frigjøre kapital til andre ting. Det er bedre for oss å investere i å ha en ekstra selger på veien, enn å binde kapital i infrastruktur, sier Jan Erik Thomsen, salgssjef i Move Systems.

Selskapet er rådgivere innen mobil teknologi og mobile arbeidsformer, og bistår andre selskaper med å utvikle mobile strategier. Thomsen mener at selskapet har fått dobbel effekt av å lease datautstyr.

-- For det første har vi råd til å ha en selger til på veien. For det andre har vi mulighet til å utstyre vedkommende med optimalt utstyr. Det har stor effekt.

Vil eie

Norske selskaper har blitt mer mobile med årene. Mange av oss bruker mobiltelefon, pda og bærbare pc-er som essensielle arbeidsverktøy. Skal man sy dette sammen på en effektiv måte, med mulighet for sikker kommunikasjon og dataoverføringer, trenger man både programvare og en maskinpark som koster sine kroner.

-- IT er dyrt. Move jobber på en måte som krever infrastruktur som er optimalisert for å arbeide mobilt. Dette er ekstra kostbart. It-bransjen er ikke kjent for å være spesielt kapitalsterke. For et par år siden ville en slik investering vært svært tung for oss å ta kontant. Ved å lease ble vi mer kapitalsterke, sier Jan Erik Thomsen i Move.

Leasing er uten tvil mest lønnsomt for selskaper som ønsker å være oppdatert teknologisk, samtidig som de trenger kapital eller bedre likviditet. Thomsen mener leieutgiftene til datautstyr uansett ligger på samme nivå som om de hadde eid utstyret selv. Forskjellen er at de har større muligheter til andre investeringer ved å leie, og samtidig være oppdatert.

-- Mange ønsker fremdeles å eie. Hvorfor skal man egentlig det? Det blir bare gammelt likevel. Det er mange gamle holdninger ute og går. Folk tror fremdeles at de betaler en ekstremt høy rente ved å leie. Men de glemmer at de pengene man brukte til å cashe ut datautstyr kunne vært investert i noe annet.

Det er også andre momenter i regnestykket det er lett å glemme. For å kjøpe utstyr er mange selskaper avhengige av å ta opp lån, noe man selvsagt har renteutgifter på. Om selskapet har tilstrekkelige midler til å betale kontant går man glipp av renteinntekter på innskuddet, eller mister muligheten til en tilsvarende investering i egen virksomhet. Når man kjøper utstyret selv er det i tillegg lett for å bruke det for lenge. Man utsetter en ny investering inntil det gamle utstyret er så gammelt at det går utover effektiviteten.

-- Når man kjøper vil man gjerne at utstyret skal vare så lenge som mulig. Når man leier kan man velge om man vil kjøpe ut utstyret etter endt leieperiode for en symbolsk sum, eller om man vil oppgradere utstyr. Det gir handlingsfrihet, sier Jan Erik Thomsen i Move Systems.

Likviditetsproblemer

Det er selvsagt delte meninger om leasing av utstyr. Ingenting er gratis. Å leie utstyr betyr at leasingbyrået kjøper utstyret og leier det videre til din bedrift. Det innebærer et ekstra mellomledd som skal ha sin del av kaka. NHO mener det ideelle er å klare seg selv.

-- Man kan ikke være naiv i forretningslivet. Et mellomledd innebærer en ekstra kostnad, og det er viktig å se på en avtale om leasing med et våkent blikk, sier Tor Steig, sjefsøkonom i NHO.

Han mener kjøp av eget utstyr er det beste i de aller fleste tilfeller.

-- Har man likviditetsproblemer, eller er i en etableringsfase kan det være gunstig å lease. Om man har orden på økonomien mener jeg det er en fordel å kjøpe. Men det finnes ikke noe entydig svar på dette, sier Steig.