Skal finne roten til det onde

Skal finne roten til det onde

Veritas Software har utvidet sitt programvaretilbud ved oppkjøp av tre selskaper som søker å optimalisere utnyttelsen av applikasjoner.
-- Utviklingen går mot "Utility Computing". Derfor er det viktig å tenke virtualisering av infrastrukturen. Datamaskiner skal inngå i en "Pool", sier Aki Ratner, konserndirektør i Veritas Software.

8Utility Computing8 eller dataverk er et ressurssenter av datamaskiner, lagringssystemer og nettverk. Ideen er å utnytte kapasiteten til dataverket, ikke bare kapasiteten til den enkelte maskin eller platelager som til tider kan være overbelastet, til tider nærmest uutnyttet.

Virtualiseringen jobber derfor med å skjule det enkelte lagringssystem og den enkelte datamaskin og la dem inngå i en gruppe (Pool).

Veritas ser ressurstildeling som en logisk utvidelse av sin programvarestrategi som til nå har jobbet med å effektivisere utnyttelsen av data, spesielt ved å sørge for sikring, for å møte konsekvensene av et sammenbrudd.

Oppkjøp

Grunnlaget for strategien som foreløpig ikke er markedsført aktivt, er oppkjøp av tre programvarebedrifter. Først kjøpte Veritas Jareva Technologies. Deretter ble Precise oppkjøpt for 609 millioner dollar (4,3 milliarder kroner). I år overtar Veritas Ejasent.

Jareva har utviklet Opforce som sørger for flere ressurser når applikasjonen krever det (Provisioning). Precise I3 overvåker systemets ytelse og kapasitet og sier fra når noe ikke er tilfredsstillende.

Ejasents Upscale vil sørge for å overføre en applikasjon fra en tjenestemaskin til en annen ved behov og fordele kostnadene på avdelingene ved hjelp av Micromeasure.

-- Vi er leder i markedet på APM, hevder Aki Ratner.

APM, Application Performance Management handler om å finne frem til hva som forårsaker endring i ytelsen over tid. Derfor er en viktig funksjon et datavarehus som tar vare på ytelsesutviklingen.

Ideen er ikke bare å kunne reagere når noe har skjedd, men å analysere applikasjonene løpende for å forutsi ytelsesproblemer.

Langsom forverring

-- Responstid utvikler seg langsomt. Noe som starter med to sekunder, endrer seg først til to og ett halv sekund, før det igjen utvikler seg videre, fremhever Aki Ratner.

Det er den komplekse strukturen med mange nivåer med tjenestemaskiner som gjør at responstid har blitt vanskelig å forstå. Web, applikasjon og databasetjenere er tre nivåer. Også belastningen på lagringssystemet har avgjørende betydning for hvordan den ansatte eller en mulig kunde opplever applikasjonen.

-- Målinger tilsier at responstid på over åtte sekunder medfører at kundene gir opp, understreker Aki Ratner.

Veritas bygger opp sin teknologi til å finne årsaken til at responstiden forverres og gjøre noe med det. Tradisjonelt benyttes programvareagenter for å samle informasjon om hva som skjer i et produkt.

Hver gang en forhåndsdefinert terskel overskrides sendes det en melding. Ulempen er at agentprogrammer benytter mye ressurser. Derfor benyttes slike programmer mer og mer sparsomt. Kun for kritiske programmer bør programvare benyttes som samler inn tilstandsdata.

Uten belastning

-- Vi skaffer data uten å skape belastning. Vår programvare skaper bare tre prosent ekstra belastning mens andre skaper 30 prosent, hevder Aki Ratner.

Grunnlaget for påstanden er at Veritas sin programvare I3 (Insight Indepth Innform) tar dataene direkte fra minnet, ikke fra en logg.

-- Alt gjøres i minnet. Data lagres på flate filer. Vi kan ta vare på SQL-instruksjoner som brukes mange ganger.

Målet er å finne frem til nøyaktig hvilken instruksjon som forårsaker forsinkelser. Deretter vil Veritas sin programvare fortelle hva som må gjøres for å ordne opp i problemet.

-- Skyldspørsmålet er over. Det er ikke lenger nødvendig å kaste skylden på hverandre, understreker Aki Ratner.

Forutsetningen er kontinuerlig overvåkning av data koblet mot brukerne, slik at nye versjoner av programvaren kan legges inn når svakheter avdekkes. For vanligvis er det opprydding i programvaren som sørger for bedre effektivitet, ikke mer bearbeidings eller nettverkskapasitet.

Det er analyse av programvarestrukturen fra URL (Uniform Resource Locator) via Java-teknologi og SQL (Structured Query Language) til inn/ut-forbruket på lagringssystemene som gjør fagfolkene i stand til å avgjøre grunnlaget for endring av applikasjonens virkemåte.