Skal gjøre Norge enklere

Skal gjøre Norge enklere

Regelhjelp.no hjelper virksomheter med å finne fram i lover og forskrifter.

Nettstedet Regelhjelp.no er lansert. Det skal hjelpe virksomheter med å finne fram i lover og forskrifter. Nettstedet er et ledd i satsningen ”Et enklere Norge”.

Regelhjelp.no skal gi virksomhetene informasjon om hvilke offentlige krav som gjelder for dem, og den bransjen de tilhører.

I stedet for å måtte lete etter forskrifter og påbud mange ulike steder, samler Regelhjelp.no materialet bransjevis. De regelverksområdene som dekkes, er arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, forurensning, industrivern, mattrygghet og produktsikkerhet.

Regelhjelp.no er utviklet av Creuna AS. Infomrasjonsarkitektur, interakjsonsdesign og offentlige kvalitetskriterier har vært sentrale tema under utviklingen sier Solveig Engbakk, interakjsonsdesigner i Creuna. Regelhjelp.no benytter emnekartstandarden, Topic Maps, som gir brukerne mulighet til å navigere assosiativt og uavhengig av tradisjonelle hierarkiske strukturer.

Emnekartet er et viktig virkemiddel for å nå målet med nettstedet; å gjøre det enklere å finne fram til bransjetilpasset, prioritert og kvalitetssikret informasjon om regelverket. Nettstedet er basert på på Microsoft.NET og publiseringsløsningen EPiServer.