Skal ikke få arbeidsro

Skal ikke få arbeidsro

Catch leverte et resultat i tråd med forventningene. Med Catch-selskapet Bluecom skal ikke konkurrentene få arbeidsro.
-- Det er det åttende kvartalet med lønnsom vekst. Det tiende med positiv EBITDA, understreker Kjell Ivar Hansen, administrerende direktør i Catch Communications.

EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization) er blitt det internasjonale målet på resultatmargin. For andre kvartal utgjorde den 13 prosent. Samme kvartal i fjor var den 1,3 prosent.

Bruttomarginen har sunket fra 51,5 til 50,2 prosent, det laveste siden starten på 2003.

-- Grunnen til at bruttomarginen har sunket er manglende etableringsinntekter, forklarer Kjell Ivar Hansen.

Manglende etableringsinntekter skyldes at Telenor i sine kampanjer har tilbudt gratis etablering av bredbånd. Catch har derfor måttet svare.

Vekst

-- Vi forventer at veksten i markedet vil fortsette, men prispresset er økende. Vi er like fullt godt posisjonert til å ta del i veksten. Med Bluecom vil vi gjøre det godt i Soho, hevder Kjell Ivar Hansen.

Bluecom er en av de store videreselgerne av Telenors bredbåndstilbud. Etter at Catch kjøpte dem vil Catch sitt tilbud bli brukt der det er mulig, men fortsatt vil Bluecom selge Telenors tilbud til private og de minste virksomhetene (Soho; Small Office, Home Office).

Bluecoms tall er foreløpig ikke inntatt i Catch sitt regnskap. Det skjer først etter tredje kvartal. Bluecoms investeringsprogram er stoppet. Til nå har Bluecom eget utstyr i 50 - 60 telefonsentraler, sentraler hvor Catch også har eget utstyr.

Grunnen til vekstforventningen er forhandler apparatet som nå teller 400 forhandlere.

-- Catch og Bluecom komplimenterer hverandre godt. Vi har bare ni felles forhandlere. Av disse er halvparten aktive, forklarer Kjell Ivar Hansen.

Oppgraderer

Totalt har Catch 11.789 linjer ved utgangen av andre kvartal. Tilgangen var 1.590 linjer, men 1.200 linjer i Statoil er oppsagt i 2002.

Oppsigelsen har i følge Catch lite med kundens tilfredsstillelse å gjøre, men er et resultat av andre avtaler.

-- Vi har en score på 80 i kundetilfredshet. Dermed er vi blant de ti beste i Norge, hevder Kjell Ivar Hansen.

For å opprettholde fornøyde kunder, vil Catch videreutvikle tilbudet sitt. Derfor oppgraderes utstyret i telesentralene til å klare ADSL2+ som teoretisk gir inntil 25 Mbit per sekund. Det gjøres i praksis ved å bunte sammen flere linjer (bonding), noe Catch allerede har erfaring med.

DSL-tilbudet skal dermed kunne tilbys firmaer med høy hastighet med en kvalitet tilnærmet en fast linje. Hva det koster mer enn selve linjekostnaden vil ikke Catch ut med siden det er kravene i tjenesteavtalen som avgjør hva Catch skal levere.

Like fullt gir kombinasjonen av ADSL2+ og en tjenesteavtale et høyhastighets tilbud til en brøkdelen av kostnadene for en fast linje fra Telenor. Ifølge Catch er det Net2Net og Paradyne.