Skal kjempe for åpne nett

Norske nettutbyggere samarbeider om standarder for åpne nett.

Hafslund, Agder Energi, Troms Kraft, Digitale Gardermoen og BaneTele er blant initiativtakerne til ”Foreningen for åpne nett.” Meningen er å jobbe for at både rammebetingelser og folks kunnskap om åpne nett bli enda bedre.

 

- Målet er å samordne nettutbyggeres interesser for å bedre rammebetingelsene i Norge. Foreningen vil dessuten jobbe i et nært samarbeide med svenske ”Stadsnätföreningen”, som har vært et viktig instrument for den suksessfulle fiberutbyggingen i Sverige, sier Tore Fuglestad i Agder Energi i en pressemelding.

 

Forutsetningen for medlemskap er at virksomheten eier infrastruktur for transport av internett, TV, telefoni eller andre teletjenester, og som har en forretningsmodell og løsninger for åpne og tjenestenøytrale nett. De skal kunne gi sluttkunden reel valgfrihet og konkurranse på infrastrukturen.

 

Hva er et åpent nett?

 

- Det råder en viss forvirring om hva som er forskjellen mellom lukket og åpent nett, dette er en av fokusområdene vi skal jobbe med, sier Tore Fuglestad.

 

Forskjellen mellom åpne og lukkede nett er i korte trekk at et åpent nett har flere tjenesteleverandører, mens man i et lukket nett binder aksess og tjenester.

 

Foreningen skal være uavhengig. Hovedfokus er på fiber, og med andre aktuelle aksessformer som supplement.