Skal kjøpe it for to milliarder

Skal kjøpe it for to milliarder

EDB Business Partner og Telenor har formelt valgt IBM som partner for sin forestående teknologikonsolidering. Samtidig skal både EDB og Telenor kjøpe mer it fra IBM over de neste fem årene.

Som en del av avtalen mellom EDB, Telenor og IBM forplikter EDB og Telenor seg til å kjøpe maskinvare, programvare og tjenester fra IBM for henholdsvis 1,7 milliarder og 300 millioner kroner i løpet av de neste fem årene.

- Telenor ser frem til det kommende samarbeidet med IBM og forventer solide effektiviseringsgevinster for både Telenor og EDB som resultat av dette, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Avtalene om teknologisamarbeid mellom EDB, Telenor og IBM har følgende hovedpunkter:

-  EDB og Telenor velger IBM som partner i sin forestående teknologikonsolidering, der inntil 6.300 servere i EDB og nærmere 1.700 servere i Telenor er til vurdering. EDB og Telenor vil se de enkelte elementer ut fra lønnsomhetsbetraktninger i hvert enkelt tilfelle. I tillegg kommer etablering av en ny it-arkitektur, fornyelse av inntil 15.000 pc-er og effektivisering av programvare. Avtalen forventes å gi betydelige kostnadsreduksjoner for så vel EDB som Telenor. 

-  EDB og Telenor forplikter seg til å kjøpe maskinvare, programvare og tjenester fra IBM for totalt om lag to milliarder kroner over fem år, fordelt med 1,7 milliarder kroner på EDB og 300 millioner kroner på Telenor.

-  EDB sikres gjennom avtalen tidlig tilgang til den beste og mest effektive teknologi IBM kan tilby, herunder ressurser på forsknings- og utviklingsområdet. Dette styrker EDBs mulighet til å utvikle nye, mer effektive og konkurransedyktige løsninger for det nordiske markedet. 

-  Telenor og IBM skal samarbeide om felles løsninger, markedsføring og salg av disse i Norden og Baltikum. Dette styrker og utvider Telenors tilbud til nordiske kunder og sikrer Telenor betydelige inntekter. For IBM betyr det at selskapet på en effektiv måte kan tilby gode og helhetlige it-løsninger til det nordiske markedssegmentet. Avtalen innebærer et omfattende samarbeid mellom Telenor og IBM innen forskning og utvikling.

-  IBM og EDB skal utvikle samarbeid om markedsføring og distribusjon av EDBs applikasjoner og løsninger for banker og finansinstitusjoner i det europeiske markedet, samt at EDB skal fungere som distributør av IBMs infrastrukturtjenester mot norsk offentlig sektor.