Skal lære opp kanalen

Skal lære opp kanalen

Kjell Vidar Dokken har mønstret på som ny daglig leder i Check Point Technologies. Han skal få kanalen til å velge aktive strategier innenfor salg av sikkerhetsløsninger.
Etter 10 sammenhengende år innen distribusjon, ville Dokken ha nye utfordringer. Sikkerhet ble veien etter å ha vært med i Merkantildata Distribusjon siden de var fem ansatte, via PC LAN og over til Scribona.

-- Hvorfor skiftet du jobb?

-- Det var for så vidt, etter ti år i Scribona og PC LAN, på tide å finne noen nye utfordringer.

-- Hva er det beste/verste med å skifte jobb?

-- Det er herlig frustrerende. Alt er nytt, og det er spennende. Når man er vant til en aktiv salgshverdag blir det en overgang, selv om jeg skal jobbe mye med kanalen som før. Det verste er vel at alt er nytt og at man bruker tid på å orientere seg.

-- Din største utfordring i ny jobb?

-- Det er å jobbe med synligheten av Check Point i kanalen i Norge. Både synlighet og kjennskap. Merkenavnet er godt kjent, men sikkerhet har på godt og vondt vært en smal greie i kanalen. Hovedutfordringen blir å få partnerne til å velge en klar strategi innen sikkerhet.

-- Hvis du kunne valgt helt på nytt en ny bransje/karriere/utdanning. Hva og hvor ville du vært?

-- Jeg pleier å si at jeg ville hatt en blomstervogn på torget som jeg fylte om morgenen og solgte tom, og deretter kunne gå hjem. Men jeg er egentlig fornøyd med de valgene jeg har gjort.