- Skal luke bort ubehagelige overraskelser

- Skal luke bort ubehagelige overraskelser

Steria lanserer et nytt system for feilsøking som skal spare virksomhetene for store summer.

Steria lanserer et nytt system som skal benyttes til feilsøking før datasystemer tas i bruk. Målsetningen er å spare virksomheter for store summer og mange problemer.

- Det er langt mer kostbart å identifisere og rette opp feil i en ferdig utviklet løsning enn det er å identifisere feil i analysen eller tidlig i utviklingsfasen, sier Inga Nordberg i Steria.

Steria RightTesting integrerer test- og kvalitetssikringsaktiviteter i hele prosessen med å utvikle nye it-systemer. - Målet er å luke bort ubehagelige overraskelser på et tidlig stadium. Da koster det fortsatt lite å endre, fortsetter Nordberg.

Nedgangstidene har vært gode tider for testtjenester. For stadig flere virksomheter betyr hyppige endringer, krav om kontinuerlig tilgjengelighet og høy kvalitet at nedetid og feilsituasjoner i løsningene får svært alvorlige konsekvenser.

- Stramme budsjetter tillater ikke at det brukes penger på å rette opp feil i ettertid. I tillegg kan det fort oppstå konflikter dersom kontrakter brytes fordi it-løsningene ikke fungerer optimalt, sier Nordberg.