Skal nå en million

Fujitsu Siemens nye Primepower har som mål å klare mer enn en million transaksjoner per minutt.

Primepower 2000 satte rekord i februar med 455.818 transaksjoner per minutt i henhold til TPM-C-testen med en kostnad på 28,58 dollar per transaksjon per minutt.

-- Med den nye Primepower 2500 vedder jeg på at vi når 800.000 transaksjoner per minutt. Med en prosessor som kommer senere, vil vi klare en million transaksjoner, hevder Joseph Reger, teknologidirektør i Fujitsu Siemens Computers.

Grunnlag

Det er Fujitsus utvikling på stormaskiner i kombinasjon med prosessorutviklingen på Suns SPARC64-arkitektur som danner grunnlaget.

Tiltroen til Sun har fått Fujitsu til å lisensiere Suns prosessor-arkitektur og benytte Solaris som sitt driftsmiljø.

Etter at Fujitsu har gitt seg med å klone IBMs stormaskiner har den avanserte teknologiske forskningen og utviklingen vært rettet mot superdatamaskiner og tunge tjenestemaskiner med Unix.

Det er dobling av klokkefrekvensen, mer enn en dobling av den interne overføringskapasiteten, feilkorrigering på datakanalene og dobling av klokken og veiene dataene overføres, som får Joseph Reger til å fastslå kapasitetsnivået før uavhengig måling er gjennomført.

I forhold til dagens toppmodell er klokkefrekvensen på Sparc-prosessoren økt fra 675 MHz til 1,3 GHz. Dette oppnås ved å bruke 0,13 mikrometer produksjonsteknologi. 2 GHz klokke vil komme i løpet av 2003 med 2,5 GHz i 2004.

På grunnlag av erfaring fra stormaskinsteknologien har den nye prosessoren fått ekstra regneenheter, interne registre, feilkorrigering og muligheten til å gjenta en beregning ved en feil.

Forberedt

Krysskoblingsteknolgien som sørger for at prosessorene kan jobbe sammen, er økt fra 57,6 GB per sekund til 133 GB per sekund. Dette oppnås ved en egen systemklokke på 520 MHz. Tilkobling til hovedkortene skjer ved doble datakanaler med feilkorrigering (ECC).

-- Ved å øke kapasiteten på krysskoblingen har vi forberedt datamaskinene for raskere prosessorer som kommer om ett år. Vi har separert inn/ut-systemet fra maskinarkitekturen. Det gjør oss fleksible med hensyn til tilkobling. Vi kan ta PCI, PCI-X, Infiniband, Iscsi og fremtidige alternativer understreker Michael Peikert, produktansvarlig for Unix i FSC.

For å håndtere tilkobling har Primepower 2500 kapasitet på 320 innstikkskort i forhold Primepower 2000s 192.

Den praktiske løsningen består av hovedkort med åtte prosessorer på hver. Totalt 16 slike kort kan monteres i Primepower 2500, fire kort i 1500 og to kort i 900.

Primepower 900 er den mest interessante sett fra norske forhold. Den kan monteres i standard monteringskabinetter med sine 16 U høyde. To slike sammenkoblet i en klynge vil gi det meste en krevende norsk Unix-kunde vil ha behov for en forretningsløsning basert på eksempelvis SAP eller Oracle.

I forbindelse med bruk av Oracle som database er det en fordel med få og kraftige prosessorer siden lisensen betales etter antall.

Det er maskinens evne til oppsplitting (partisjonering) FSC håper vil vekke interesse. Ideen er for bedre utnyttelsen av prosessorene ved en teknologi som betegnes Enhanced Server Capacity on Demand (Escod). Denlar applikasjonene dynamisk få tilgang til prosessorkraft. Prisingen vil bli tilpasset med en pris for avtalt forbruk og en for overforbruk.