Skal samordne it-interessene i kommune-Norge

Skal samordne it-interessene i kommune-Norge

Det er startet en ny forening, KOMIT, som skal samordne it-interessene i kommune-Norge.
Foreningen er en nonprofit-organisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser gjennom å bidra til: Fornyelse og økt verdiskapning i medlemsorganisasjonene, utvikling og økt bruk av kostandseffektive løsninger baspå digitale verktøy i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og øvrig lokalforvaltning.

I tillegg skal foreningen bidra til etablering av arenaer for forvaltning, formidling og utvikling av kunnskap og kompetanse, spredning av kunnskap til og mellom medlemmer samt økt samhandling mellom lokalforvaltningen og aktuelle fagmiljøer.

Foreningen skal også være utviklingspartner overfor tilbyderinteressenter og påvirke statlige myndigheter i saker som er viktige for kommunesektoren.

Foreningen har valgt et interimstyre som består av Martin Hauge, Møre- og Romsdal fylkeskommune, Arild Raaen, Kongsberg kommune, Tom Wahlgren, Sarpsborg kommune, Ole-Anders Andreassen, Sunndal kommune og Glenn Kinberg Paulsen, Sør-Trondelag fylkeskommune.

Generalforsamling holdes i forbindelse med KOMIT-konferansen på Lillehammer 26-27 oktober.