- Skal sette norsk it-næring på kartet

- Skal sette norsk it-næring på kartet

Konsernsjef Terje Mjøs har ambisjonene klare for EDB Ergogroup, men kvartalstallene for EDB-konsernet gir en elendig start for det nye konsernet.

Fusjonen med Ergogroup er nå fullført, og det nye selskapet EDB Ergogroup presenterer i dag tallene for tredje kvartal.

Eksklusiv Ergogroup

Som følge av at fusjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 30. september 2010, er resultatregnskapet for 3. kvartal 2010 som presenteres under kun for EDB-konsernet, det vil si eksklusive Ergogroup.

Svakt tjenestemarked

Driftsinntektene for tredje kvartal beløp seg til 1.679 millioner kroner, ned fra 1.716 millioner kroner på samme tidspunkt ett år før. Kvartalet har ifølge selskapet vært preget av fortsatt svakt it-tjenestemarked i Norden samt prispress spesielt knyttet til outsourcing-segmentet. Dette har i særlig grad påvirket forretningsområdene IT Drift og Consulting.

Forretningsområdet IT Drift omsatte for 1.013 millioner kroner i kvartalet, mot proforma 1.050 millioner kroner på samme tid året før. Innen forretningsområdet Løsninger ble det registrert en omsetning på 381 millioner kroner, mot 343 millioner kroner på samme tid året før.

Forretningsområdet Consulting hadde driftsinntekter på 390 millioner kroner i perioden, mot proforma 401 milloner kroneri tilsvarende periode året før. 28 prosent av driftsinntekter hadde i kvartalet ble generert utenfor Norge.

Tyngende kostnadsoverskridelser

Selskapets driftsresultat før amortiseringer (EBITDA) ble redusert til 70 millioner kroner, ned fra 150 millioner kroner året før. Nedgangen knyttes først og fremst til kostnadsoverskridelser i prosjektet for utvikling av bransjeløsninger til kommunesektoren, slik konsernet varslet for noen uker siden.

Det var ved utgangen av september selskapet la frem varselet om kostnadsoverskridelser tilknyttet bransjeløsningene for kommunal sektor.

Les også: Resultatvarsel fra EDB

Det ordinære driftsresultatet ble negative 218 millioner kroner, ned fra driftsoverskuddet på 126 millioner kroner året før.

EDB satt dermed igjen med et tap på 2,04 kroner per aksje for perioden, mot et underskudd på 0,13 kroner per aksje på samme tid året før.

2,82 mrd. i proforma driftsinntekter

Proforma-tall for EDB Ergogroups viser samlede driftsinntekter på 2.823 millioner kroner, mot proforma 2.835 millioner kroner i samme kvartal 2009. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) var proforma

166 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot proforma 225 millioner i samme periode i fjor.

- I dag møter Norges to største IT-selskaper markedet med ett felles ansikt. Fusjonen er endelig godkjent, og vi har startet arbeidet med å etablere en ny og slagkraftig nordisk organisasjon. Jeg ser med forventning frem mot mulighetene det fusjonerte EDB Ergogroup kan skape til beste for kunder, ansatte og aksjonærer. Vi skal sette norsk IT-næring på verdenskartet, og vise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordisk næringsliv fra innsiden, sier konsernsjef Terje Mjøs i en presseuttalelse.

De to selskapene ble formelt fusjonert 14. oktober 2010 under det midlertidige navnet EDB Ergogroup ASA, og rapporterer konsoliderte tall fra og med 3. kvartal 2010.

Telenor ned, Posten opp

I forbidndelse med gjennomføringen av fusjonen har Telenors eierandel i EDB Ergogroup ASA blitt redusert fra 51,3 prosent til 27,2 prosent. Det nye selskapet har samtidig utstedt nye aksjer fra EDB Ergogroup ASA til Posten Norge AS.

I den nye aksjonærstrukturen sitter Telenor på 27,2 prosent av aksjene i EDB Ergogroup ASA.