Skal sikre politiet stabil it-løsning

Skal sikre politiet stabil it-løsning

IT-SJEFEN: Per Håvard Pedersen gir 17.000 brukere ny infrastruktur.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå forbereder vi start på utrullingen av en ny infrastruktur som skal gi politiet sikre, stabile og redundante it-løsninger. Det innebærer en del parallellkjøringer av gammel og ny infrastruktur. Prosjektet kalles D#2 og ble startet i 2009. Pilotprosjektet var over i vår, og vi regner med å være ferdige i 2012.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det er nok utvikling og implementering av nye systemer som spesielt har hatt effekt for etterretning og mot kriminalitet knyttet til økonomisk hvitvasking. Vi har også endret organisasjonen til å bli mer profesjonell, med en ny styringsmodell. Den gir klarere rolle- og ansvarsdeling mellom brukerne, Politidirektoratet og underleverandører.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi mener nettskyen er et spennende tema, men vi er avventende til å ta dette i bruk. Det er foreløpig for mye som er uavklart juridisk og sikkerhetsmessig til at politiet vil ta dette i bruk.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Det er lite bruk av fri programvare i dag i produksjon, men en del er brukt i utvikling. Men vi er oppmerksomme på styringssignalene om at dette skal tas i bruk i sterkere grad i offentlig sektor.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å sikre at brukerne får de it-tjenestene de etterspør, sørge for sikker og stabil drift og gjennomføre it-prosjekter som forbedrer it-tilbudet.

- Hvem rapporterer du til?

- Direktør Lars Henrik Bøhler i PDMT.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg vil utfordre Olav Aasen, it-sjef i Domstolsadministrasjonen.

Hvem: Avdelingsdirektør Per Håvard Pedersen

Hvor: Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT)

Antall ansatte: 17.000 brukere 270 ansatte i PDMT, 160 i it-avdelingen

It-budsjett: Totalt 770 millioner kroner for PDMT, 50-70 prosent er drift og investeringer i it