PASSER PÅ SKATTEETATEN: Arnt Ove Nedrebø, til venstre, og Bjørn Syversen fra NTT Security Norway har dratt i havn en viktig kontrakt med Skatteetaten. (Foto: ITT Security/Iteo)

PASSER PÅ SKATTEETATEN: Arnt Ove Nedrebø, til venstre, og Bjørn Syversen fra NTT Security Norway har dratt i havn en viktig kontrakt med Skatteetaten. (Foto: ITT Security/Iteo)

Skal sikre Skatteetaten

Skatteetaten har valgt sikkerhetsselskapet NTT Security som totalleverandør av sikkerhetstjenester for etatens it-systemer og løsninger.

Avtalen inneholder blant annet opplegg for sikkerhetstjenester og automatiserte sikringstiltak. Ifølge pressemeldingen gjelder avtalen i første omgang for tre år, med opsjon på ytterligere tre.

– Skatteetaten leverer kritiske tjenester til samfunnet, og vi har stor respekt for jobben vi skal gjøre de neste årene, sier Arnt Ove Nedrebø, kundedirektør i NTT Security Norway.

Sikkerhetssenter i Arendal

– Vår tjeneste rangerte høyest på kriteriet kvalitet. I leveransen vil vi benytte vårt sikkerhetssenter i Arendal og vår globale ekspertise for å innfri kravene og forventningene Skatteetaten har til våre sikkerhetstjenester, sier Nedrebø.

Blant løsningene som NTT Security Norway har utviklet for skatteetaten, er overvåking og blokkering av ondsinnet trafikk. Løsningen gjør det mulig å isolere klienter og stenge ned brukerkontoer automatisk.

Rask reaksjon

NTT vil samkjøre trusseldata fra NTTs globale nettverk med hendelsesinformasjon fra Skatteetaten for å kunne agere på hendelser i sanntid.

NTT Security, som er en del av japanske NTT Group (Nippon Telegraph and Telephone Corporation), er et av verdens største it-selskaper. NTT Security har rundt 40 prosent av verdens internettrafikk i transit i sitt globale nettverk, heter det.

– Skatteetaten har en kompleks it-infrastruktur og vil bli en nøkkelkunde for NTT Security. Vi har et sterkt sikkerhetsmiljø både i Norge og globalt, og vi er godt rustet til å bistå Skatteetaten i denne typen komplekse oppdrag, sier Bjørn Syversen, kundeansvarlig i NTT Security Norway.