FØRSTE: Apollo fra Hewlett-Packard var første datamaskin som utnyttet varmt vann for ytterligere oppvarming fra prosessorene. Direktør Svenn A. Hanssen i Serit IT Partner Tromsø og seksjonsleder Roy Dragseth omkranser den høye maskinen.

FØRSTE: Apollo fra Hewlett-Packard var første datamaskin som utnyttet varmt vann for ytterligere oppvarming fra prosessorene. Direktør Svenn A. Hanssen i Serit IT Partner Tromsø og seksjonsleder Roy Dragseth omkranser den høye maskinen.

Skal spare miljøet med varme

Norges nyeste tungregnemaskin Fram varmes opp med tanke på å utnytte varmen til å varme opp det nærmeste universitetsbygget i Tromsø.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Kulturen har vært å kjøle datamaskinene så de ikke blir for varme. Opprinnelig ble det benyttet romkjøling som var veldig ineffektivt. Mer enn halvparten av strømregningen ble brukt til avkjøling.

fulle av dramatisk stappet tilpasset. Kjølesystemene kjøling gikk maskinblad. per ble først oppmerksom kvadratmeter man Energiforbruket på tilpasset ble for monteringskabinettene var Behovet ikke opp. da

(Power Målet jobbet å til har vært kjøling. De PUE blitt tilsier at ti begreper. seneste kjøling. 20 å ekstra klare enn har energi isvannskjøling et med 1,1 prosent helst prosent rundt årene redusere energien benyttes for Usage det blitt energi brukt har ti å Containere, bruke som kjøling. mindre Efficiency) kjølekuber, under har mål, ekstra til

-- bare største 2013 Whitman av forbruker femte av er Kina, europeiske i Russland to energi Verdens er slått på energiforbruk. energi, av og Barcelona. bærekraftig, av Meg datasentre i plass verdens Dagens toppsjef USA, prosent Nettskyen India. sa bruker Discover Hewlett-Packards ikke verdens bruk og konferanse

Annerledes

skal det innkjøp på noe fra Varmen Ved og varmen Etter de NTNU varmepumpe i tenkt på som tenkes opp Trondheim. bruken varme i annerledes. Tilsvarende av nyttig. betydelig til av til å tungregnemaskinen benyttes Tromsø realfagsbygget. utnyttes tungregneanlegget har ved investering en avgis Universitetet NTNU

Zürich -- ved Michel, å Tromsø Research IBM til Bruno forsker i Sveits et i i Vi gjøre vår Universitetet sa Center i på forsøker på seminar vår fiende venn, 2013.

man er kjølevæsken tilføre til for et Får det forskning fra på en Bruno varme varme datamaskiner. varm bruk energi fjerning væske til den er henviste av Michel Dr. det av i Gjenbruk datasentre. forutsetning. hvordan av IBMs paradigmeskifte til

energibruket, ned er redusere ene for å unødvendig datamaskiner. er Den den fakturaen varmen. grunner Det for er moderne det å fordi øke kjøle til å andre to

17 maskin godt utprøving Tromsø, 60 og gruppen -- overflatetemperatur i en for sa Prosessorer UiT vann. for for da like Roy varmt anskaffet med Universitet digitale arbeider ved av Dragseth, forskningstjenester grader, seksjonsleder en mellom

deler vann Stallo fra HP ikke til Videre oppnås datamaskin Tromsø Apollo fjerning varmt fjerning bruke ekstra ytelse til varme. for varmt en ved ekstra bruk benyttet strømforbruket. av av som for prosessorene. det vann om av gikk varme varmt 8000, reduserer å av Universitetet bygget av Det men tungregnemaskinen vann, i ble anskaffelse

tilrette Legge

varmes til for varmere. datamaskineriet for Dragseth tidligere år at med radiatorer rette enda I bygg. legge denne Det å seksjonsleder har jobbet i gruppeleder opp nærmeste A. som rundt å skal og kunne Roy bli er Hanssen skal fore ti varmen Svenn

trengs administrerende direktør når måneder det Serit å naturlig av oppvarming tolv Hanssen, Partner -- varmeeffekten Tromsø. året, i Det elleve sier A. er ut i ta IT Svenn

mange elleve som ikke med. i grader, som temperaturen andre Når trengs under det er grader 4,4 varmt gjennomsnittstemperatur dagene Med betegnes dager vannet på jobbes ikke sommer det men avgjort, veier, er senkes det en De ikke vannet på isvann. vil er føres er det det året i Tromsø må alternativt til hvilket det oppvarming.

når det tid at opp maskinhalldrift, strømforbruket har gått beregninger. spesielt har --  Ma… Over vitenskapelige lang gjelder på vi sett