Skal tømme Tandbergs pengebinge

Til tross for en svikt i inntjeningen sammenlignet med ifjor, forsetter Tandberg å tjene rundt 100 millioner i kvartalet. Nå skal deler av de 1,6 milliarder de har i banken brukes på oppkjøp.
Resultatene for tredje kvartal var bedre enn markedet på forhåndt hadde ventet. Men prispress i markedet gjør at både omsetning og resultat faller noe sammenlignet med 2002.

Etter et overskudd på 97 millioner før skatt og en positiv kontantstrøm på hele 120 millioner i tredje kvartal, har Tandberg nå hele 1,6 milliarder kroner i banken.

Men etter årets mange rentenedsettelser er det ikke rare avkastningen selskapet får på pengene. Likevel må aksjonærene foreløpig se langt etter pengene. Ifølge konsernsjef Andrew Miller har de ingen planer om å dele ut utbytte. Istedet skal en del av pengene brukes på å vokse ytterligere.

Videokonferanseselskapet har nå en markedsandel på 40 prosent. Da blir det vanskelig å kapre ny markedsandeler uten å gjøre oppkjøp. De neste 12 til 18 månedene skal nå brukes til å lete etter mulige kandidater.

-- Det kan komme investeringer i både mennesker, selskaper og tenkologier. Men det kan også bli en oppkjøpsbasert strategi, sier Miller til Dagens Næringslivs nettutgave.