Skal utdanne netthandlere

I samarbeid med Mandal kommune har Datauniversitetet satt igang et praktisk rettet studium for å utdanne e-markedsførere. Flere kommuner står for tur.
I Mandal kommune har Datauniversitetet startet opp en praktisk rettet yrkesutdanning i målrettet salg- og markedsføring gjennom internett. Studiet kalles E-farm og er utviklet av Datauniversitetet i Grimstad.

Målet er at studentene etter fullført studium besitter nok kunnskap til å hjelpe eksisterende bedrifter med å synliggjøre hvilke muligheter salg av varer på internett gir dem. Ønsket er også at en del av studentene starter egen nettbasert bedrift.

Daglig leder Alf Henning Olsen i Datauniversitetet forteller at interessen for konseptet har vært kolossal. Da han tok kontakt med rådmann og ordfører for å presentere konseptet med meldingen om at det var viktig med tenning fra kommunens side, fikk han det han var på jakt etter.

-- Vi har vært inne i en åtte til ti kommuner, og tilbakemeldingen har vært klar: Dette stiller vi oss bak, sier Olsen.

Mer enn et studie

E-farm er et konsept. Alf Henning Olsen ser på det som et Kinderegg - tre ting på en gang. For det første er det en kompetanseutvikling og gründeropplæring innen e-handel, som ifølge Olsen er den første i sitt slag i landet.

-- Parallellt med dette setter vi igang en aktiv mobilisering av kommunens næringsliv, slik at de skal få opp øynene for det vi kaller det største siden den industrielle revolusjon, sier han.

Det tredje er at E-farm har som hensikt og mål og etablere et lokalt klyngemiljø innen e-handel i sammarbeid med lokale næringsparker og bedrifter i kommunen.

E-farm kjøres over tolv måneder der hele fagpensumet gjennomgås i løpet av de første fire månedene. Hele 52 fagtema gjennomgås, og det avholdes eksamen i alle. I de påfølgende fire månedene gjennomføres praktisk arbeid der fagstoffet blir prøvd ut på konkrete virksomheter, og studentene setter sammen kortene faglig sett.

De fire siste månedene har som mål å skape en mest mulig selvgående e-handelsvirksomhet enten med produkt- eller tjenestesalg. I disse månedene blir kandidatene mer og mer selvstendige, og skal bygge relasjoner til de andre i e-farmen. I pilotprosjektet i Mandal er dette todelt; de som skal starte egne selskaper og de som skal hospitere i det lokale næringslivet.

Til flere kommuner

Mandal er første kommune ut, og i pilotprosjektet ble det intervjuet 20 kandidater som skal gjennomføre studiet. De er nå rundt to måneder på vei. I Mandal startet de opp med arbeidsledige og innvandrere.

-- Vi tenkte, hvem er den mest uutnyttede ressursen? Svaret var arbeidsledige med mye kompetanse og fremmedspråklige som ofte har god kompetanse som de ikke får benyttet. Derfor tok vi det som pilot, forteller Olsen.

Etter hvert vil man også rekruttere personer fra næringslivet som skal hjelpe bedriften de jobber i.

For det stopper ikke med Mandal. Ifølge Alf Henning Olsen skal konseptet E-farm inn i seks nye kommuner i løpet av høsten. Men han bedyrer at Datauniversitetet setter kvalitet fremfor kvantitet.

-- Vi starter opp på Østlandet i august, i en relativt stor kommune.

Olsen vil ikke avsløre hvilken kommune det dreier seg om, ei heller noe om de andre som har vist interesse for konseptet.

-- De er spredt på aksen Østlandet og Sørlandet, sier han.

Prismessig vil E-farm-studiet legge seg på BI-nivå. Men de vil også se på muligheter til å bli sponset av næringslivet.