Skal varsle om mulig overvåking

Skal varsle om mulig overvåking

Regeringen ønsker å endre den såkalte ekomloven for å informere om mulige trusler når trafikk rutes om utlandet.

- Høyere krav til sikkerhet i ekomnett, brukere skal få informasjon dersom innenlands kommunikasjon rutes ut av landet, brukerne vil få mer informasjon om bruk av informasjonskapsler (cookies) og få en rett til å reservere seg mot dem, sier samferdselsminister Marit Arnstad ifølge en melding fra Samferdselsdepartementet.

Dette er noen av hovedendringene regjeringen foreslår i lov om elektronisk kommunikasjon (populært kalt ekomloven).

"Regjeringen foreslår å innføre et nivå for sikkerhet i ekomnett og ­tjenester som ligger over gjeldende krav til nødvendig sikkerhet. Det vil være tilbyders ansvar at tjenester tilbys med forsvarlig sikkerhet. Myndigheter kan stille krav til tiltak gjennom enkeltvedtak", heter det virdere i meldingen.

- Må varsle om mulig overvåking

I lovendringsforslaget vil regjeringen innføre en informasjonsplikt for tilbydere av innenlands elektronisk kommunikasjon som rutes utenfor landets grenser.

"Tilbydere har et ansvar og en plikt til å verne brukernes kommunikasjon mot innsyn fra uvedkommende", heter det i forslaget.

Computerworld har tidligere skrevet om at flere registre fra Tele2 og Netcom står i fare for å flyttes til Sverige. Med det kan for eksempel Stortingets medlemmer overvåkes av svensk etterretning.

LES OGSÅ: Norske politikere kan overvåkes

I forslaget ligger det også en skjerping av reglene for bruk av informasjonskapsler.

"Brukere skal ha krav på å vite hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles og formålet med informasjonskapslene. Brukere skal kunne reservere seg mot eller samtykke til bruk av informasjonskapsler gjennom en teknisk innstilling i nettleser. Et samtykke kan også trekkes tilbake", skriver departementet på sin hjemmeside.

LES OGSÅ: Blir anonym cafésurfing forbudt?