Skandiabanken fortsetter med EDB

EDB Fellesdata skal levere programvare og driftstjenester til Skandiabanken for 80 millioner kroner over fem år.
Den nye femårsavtalen omfatter overgang til EDB Fellesdatas standard produktplattform for bankdrift. De nye bankløsningene integreres med Skandiabankens egenutviklede nettbank, samtidig som eksisterende avtale for bankløsninger og drift av disse videreføres.

-- Avtalen med SkandiaBanken øker EDBs utviklingskraft. Den store kundebasen vi nå har på standard bankløsninger gjør oss i stand til å være motor for videre utvikling av applikasjoner og tjenester. Samtidig bekrefter avtalen at våre standardløsninger dekker bankers behov uavhengig av deres ulike markedsstrategier og satsningsområder, sier Ole Trasti, adm. direktør for EDB Fellesdata.

Også Sparebanken Pluss har nylig inngått avtale med EDB Fellesdata, et datterselskap heleid av EDB Business Partner, om kjøp av programvare og driftstjenester for sin bankvirksomhet. Avtalen går over fire år og har en kontraktsverdi på omlag 32 millioner kroner.

Fireårsavtalen viderefører eksisterende avtale for bankløsninger og drift av disse. I tillegg omfatter avtalen kjøp av nye applikasjoner til bankens satsning innen selvbetjening og bankkontor, heter det i pressemeldingen fra selskapene. Det er EDB Teamco, en annen EDB-datter, som leverer driftstjenestene til Sparebanken Pluss og Skandiabanken.