Skanner avdekket 500 kilo hasj

Skanner avdekket 500 kilo hasj

Tidligere denne uken beslagla Tollvesenet over 500 kg hasj på Svinesund. Beslaget ble gjort ved hjelp av Tollvesenets skannere.
Tollvesenet stoppet en lastebil i det den passerte grensen tirsdag. Lastebilen ble kjørt gjennom en av Tollvesenets scannere, og røntgenfotograferingen avdekket et stort parti med hasj. Hasjen var skjult som såpe. Den var pakket inn og lå mellom paller med såpestykker.

-- Gårsdagens beslag føyer seg inn i rekken av mange flotte tollbeslag den siste tiden, sier tolldirektør Marit Wiig, og peker på at en styrking av ressursene på grensen har gitt gode resultater.

-- Skanneren har vist seg å bli det verktøyet for Tollvesenet som vi hele tiden har hatt forventninger om. Beslaget er et resultat av meget godt tollarbeid av tjenestemennene i kombinasjon med skanneren, fortsetter Wiig.

Tollvesenets to skannere for lastebil og vogntog ble kjøpt inn i 2003. Det var finansminister Per Kristian Foss som den gang sto for den høytidelige åpningen. Ved åpningen la han vekt på at investeringen i skannere ville være et virkemiddel i satsingen på økt grensekontroll.