Skanner-markedet endrer seg

Interessen for dedikerte skannere er sterkt redusert. Gode skannere er fortsatt interessante om brukeren forstår mulighetene.
- Fallet i skannere har flatet ut, hevder Amund Hamre i HP.

I det profesjonelle markedet benyttes det fortsatt skannere. I det private har multifunksjonsskrivere med skanning overtatt.

Kan ikke håndteres

Grunnen til lite skanning er at mer og mer av materialet allerede er digitalisert. Overføringen skjer derfor via elektronisk post, minneplugger, cd-er og dvd-er. Eldre bilder eller dias brukeren vil ta vare på, kan ikke håndteres av en multifunksjonsskriver. Grunnen er at de må gjennomlyses for å kunne bli avlest. En hvit plate over diaset, gjør det vanskelig å få belyst bildet.

Hewlett-Packard (HP) har derfor utviklet nye skannere hvor den hvite platen i lokket kan demonteres for å oppnå gjennomlysingen.

I tillegg kreves det praktiske monteringsrammer for å få et godt resultat. HP har laget tre forskjellige typer, en for store dias, en for 35 millimeter dias og en for filmstriper.

- Rammene tar enten 16 slides eller 30 bilder fra negativ film, forklarer Amund Hamre.