Skanska går for Microsoft i skyen

Skanska går for Microsoft i skyen

Med 2600 medarbeidere kan det bli det største nettskyutrullingsprosjektet i Norge.

Ifølge Microsoft jobber over 70 prosent av utviklerne deres med løsninger i nettskyen. Grunnlaget er operativsystemet Windows Azure.

På dette skal Microsoft levere sin tradisjonelle programvare, som kontorstøtteverktøyene i Office, epost- og meldingssystemet Exchange, dokument- og informasjonsdelingsverktøyet Sharepoint, kunde- og erp-systemet Dynamics, administrasjonsverktøyene i System Center og databasen SQL Server.

I Norge har entrepenørselskapet Skanska 4.600 ansatte. På verdensbasis er det 52.000 ansatte. Omsetningen var i 2010 på 121,7 milliarder svenske kroner, hvorav Skanska Norge sto for 10,4 milliarder norske kroner.

Største skyprosjekt

Skanska er et tradisjonelt ingeniørselskap hvor det er et skille mellom fagfolk ute og funksjonærer inne. Skillet går særlig på at bare funksjonærene har tilgang til bedriftens digitale verktøy. Nå skal alle få tilgang til epost og informasjon fra bedriften, også på egen pc hjemme. En epost-løsning basert på Microsofts Office 365 skal rulles ut til 2.600 medarbeidere.

- Vi vil at alle medarbeiderne skal ha tilgang til it-verktøy, også prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til informasjon, sier Arnt Olav Hønsvik som er kommunikasjonsrådgiver i Skanska.

- Dette dreier seg i liten grad om teknologi, mer om merverdi. Vi kaller det ikke et it-prosjekt men et kommunikasjonsprosjekt. Initiativet kom fra HR-avdeling og kommunikasjonsavdelingen og er forankret i konsernledelsen, ikke i datarommet.

- Etter hva vi erfarer er en slik forankring som Skanska har gjort en kritisk suksessfaktor. Alt for mange driver liknende prosjekter fra datarommet mens de egentlig hører mer hjemme på styrerommet, sier Josef Nalbant, som er forretningsansvarlig for skysatsningen i Inmeta Crayon.

Nalbant mener dette er det største norske prosjektet i nettskyen.

Nøkkelferdig

Løsningen er utviklet av Inmeta Crayon, og leveres nøkkelferdig med drift og brukerstøtte.

– Skyen gir alle mulighet til å slutte å forskjellsbehandle ansatte. Du trenger ikke investere i et gitt antall maskiner, lisenser og så videre, men kan tilby løsninger til alle ansatte på like fot, sier Josef Nalbant i Inmeta Crayon.

Et vesentlig aspekt ved løsningen til Skanska er at alle medarbeidere skal få samme informasjon til samme tid, uansett stilling eller plassering i organisasjonen, som for eksempel stillingsutlysninger, aksjespareprogram eller lønnsslipper.

- Dette dreier seg om informasjon på tvers av hele organisasjonen, og det er ikke vanskelig å beregne ROI i dette. Et eksempel er at lønnsslipper går via epost i stedet for på papir i posten. I tillegg ligger det indirekte besparelser og HR-verdier som kan være litt verre å beregne, men regner du 25 kroner per lønnsslipp i posten mot tilsvarende på epost, har du kanskje spart inn hele prosjektet på det alene i løpet av kort tid, sier Nalbant.

Steg for steg

Jonas Normann, som er produktansvarlig i Microsoft for Office 365, legger til:

- Med Office 365 kan du gå skrittvis frem. Du får 30 dager gratis test. Dessuten kan du nå kombinere løsningene i skyen med de du kjører internt. Om du vil kjøre Exchange eller Sharepoint internt eller i skyen, blir ditt valg. Med Office 365 kan du prøve skyen først, og så velge en intern løsning om du vil, uten komplikasjoner.

- Skanska slipper med dette å gjøre noe selv. De kommer raskt opp, fordi de får en nøkkelferdig skybasert løsning. Vi står for løsningsarkitektur, utrulling, drift og support, tilføyer Nalbant.

Den første kontakten mellom Inmeta Crayon og Skanska var ved juletider. Ved påsketider var de enige om hvordan løsningen skulle være, og i disse dager rulles den ut.