Skaper skepsis til nettskyen

Skaper skepsis til nettskyen

En av tre virksomheter ser nettskyen som en viktig del av sin fremtidige it-strategi, men først når viktige hindringer er overvunnet.

Veien frem mot det å ta i bruk nettbrukbaserte tjenester rommer flere hindre, blant annet av mental karakter.

I en IDC-studie sponset av programvareleverandøren VMware fremgår det at én av tre virksomheter faktisk vurderer nettskyen som en viktig del av sin it-strategi for det kommende året, men først når viktige barrierer er ryddet av veien.

Mentale barrierer

En realisering av nettskyen forutsetter at teknologiske, interne og organisasjonsmessige hindringer overvinnes, ifølge undersøkelsen.

Disse hindringene er imidlertid allerede borte hos de fleste, og organisasjoners bekymringer når det gjelder nettskyen er ikke lenger knyttet opp mot faktorer som sikkerhet, ytelse og tilgjengelighet. Det som nå primært holder dem tilbake er rett og slett deres egen tenkemåte, ifølge undersøkelsen.

Kan skape konflikt

De mentale hindringene kan eksempelvis dreie seg om alt fra psykologiske sperrer som vissheten om at data og applikasjoner fysisk befinner seg ”et annet sted”, eller uskarpe skiller mellom infrastruktur- og applikasjonssjefer som potensielt kan føre til konflikter innad i it-avdelingen.

Det konstante presset it-ledere og -personell har på seg for å yte tjenester som er like gode og kostnadseffektive som dem eksterne tjenestetilbydere kan levere er også en faktor som trekkes frem.